Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1216/TTg-KTTH về việc vốn đầu tư công trình thủy lợi vừa và nhỏ các tỉnh Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1216/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1216/TTg-KTTH
V/v vốn đầu tư công trình thủy lợi vừa và nhỏ các tỉnh Tây Nguyên

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Nông.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân các tỉnh: Lâm Đồng (văn bản số 4149/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2007), Gia Lai (văn bản số 1474/UBND-TH ngày 6 tháng 6 năm 2007), Đắk Nông (văn bản số 1457/TTr-UBND ngày 9 tháng 7 năm 2007), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5060/BKH-KTNN ngày 17 tháng 7 năm 2007), Tài chính (các văn bản số 9098/BTC-ĐT ngày 10 tháng 7 năm 2007 và số 10885/BTC-ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007), Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (văn bản số 1872/BNN-KH ngày 11 tháng 7 năm 2007) về việc bổ sung vốn đầu tư cho các công trình thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa tại các tỉnh Tây Nguyên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chưa thu hồi số tiền 85 (tám mươi lăm) tỷ đồng đã ứng trước cho các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum và Đắk Nông (trong đó, tỉnh Gia Lai 20 tỷ đồng, tỉnh Lâm Đồng 25 tỷ đồng, tỉnh Kon Tum 20 tỷ đồng và tỉnh Đắk Nông 20 tỷ đồng) theo Quyết định số 1143/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ để các tỉnh có nguồn vốn đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi vừa và nhỏ phục vụ đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Kon Tum và Đắk Nông chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số tiền nêu trên đúng mục đích và đúng quy định.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bố trí Ngân sách nhà nước năm 2008 để xử lý hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền đã ứng trước nhưng chưa thu hồi nêu trên.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Tây Nguyên và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Đề án phát triển thủy lợi vừa và nhỏ vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- TTg CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy,
Webiste CP, các Vụ: ĐP, NN;
- Lưu: VT, KTTH (3b)

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1216/TTg-KTTH về việc vốn đầu tư công trình thủy lợi vừa và nhỏ các tỉnh Tây Nguyên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


865
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37