Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1216/BXD-KTXD về việc chi phí điều chỉnh dự án, thiết kế của Dự án Khu đô thị Mỗ Lao do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1216/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 24/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1216/BXD-KTXD
V/v: Chi phí điều chỉnh dự án, thiết kế của Dự án Khu đô thị Mỗ Lao.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án Khu đô thị Mỗ Lao

Trả lời văn bản số 139/BQLML-KT ngày 29/5/2008 của Ban quản lý dự án Khu đô thị Mỗ Lao về chi phí điều chỉnh dự án, thiết kế của Dự án Khu đô thị Mỗ Lao, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với các dự án thành phần thuộc Dự án Khu đô thị Mỗ Lao đã được đơn vị tư vấn thực hiện xong phần thiết kế bản vẽ thi công, được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng qui định (văn bản số 139/BQLML-KT); Do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây điều chỉnh qui hoạch chi tiết, nên phải điều chỉnh một số dự án thành phần thuộc Dự án, việc điều chỉnh này không do lỗi của đơn vị tư vấn gây ra, vì vậy chi phí điều chỉnh dự án thành phần, lập lại thiết kế (nếu có) thì chủ đầu tư căn cứ nội dung công việc, sản phẩm thiết kế mà đơn vị tư vấn phải thực hiện và hợp đồng đã ký kết với đơn vị tư vấn để xác định chi phí bằng cách lập dự toán chi phí theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Ban quản lý dự án Khu đô thị Mỗ Lao căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1216/BXD-KTXD về việc chi phí điều chỉnh dự án, thiết kế của Dự án Khu đô thị Mỗ Lao do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.887
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76