Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1208/BXD-KTXD về việc định mức, đơn giá và chi phí ăn ca dự án thuỷ điện Sê San 3A do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1208/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 24/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1208/BXD-KTXD
V/v: Định mức, đơn giá và chi phí ăn ca dự án thuỷ điện Sê San 3A.

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 189 CT/KT - KH ngày 02/6/2008 của Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A về Định mức, đơn giá và chi phí ăn ca dự án thuỷ điện Sê San 3A; Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về chi phí sàng cát, rửa đá:

Đối với công tác sản xuất vữa bê tông qua dây truyền trạm trộn tại hiện trường mã hiệu HD.1000 trong tập Định mức dự toán xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 1242/1998/QĐ - BXD ngày 25/11/1998 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng thì thành phần công việc bao gồm "sàng rửa" vật liệu (mức hao phí định mức không thể hiện các hao phí như: Hao hụt vật liệu sau khi sàng rửa, nước rửa...);

Thực tế các công trình xây dựng quy mô lớn (như các công trình xây dựng thuỷ điện, thuỷ lợi...) thì mức hao phí cho khâu "sàng rửa" vật liệu là không nhỏ; Vì vậy, đối với các công trình thuỷ điện như Ialy...Bộ Xây dựng đã thoả thuận để Bộ có xây dựng chuyên ngành như Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương) ban hành áp dụng cho một số công trình xây dựng thuỷ điện;

Quá trình kiểm tra sửa đổi định mức Bộ Xây dựng đã hoàn chỉnh sửa đổi định mức cho công tác này nên công tác sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường mã hiệu AF.51100 trong tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng" ban hành kèm theo Quyết định số 24/2005/QĐ - BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng không bao gồm công việc "sàng rửa" vật liệu.

2. Việc xác định chi phí ăn giữa ca của cán bộ gián tiếp và nhân viên phục vụ bằng tỷ lệ phần trăm so với chi phí ăn giữa ca của công nhân trực tiếp sản xuất trên công trường xây dựng thuỷ điện nêu trong văn bản số 1253/BXD - KTTC ngày 13/6/2007 của Bộ Xây dựng là mang tính chất tham khảo đối với công trình không có điều kiện xác định cụ thể do Chủ đầu tư và đơn vị nhận thầu thương thảo xác định. Riêng đối với công trình xây dựng thuỷ điện Sê San 3A đã được phê duyệt số người cụ thể trong Quyết định số 780 TCT/HĐQT ngày 25/8/2003 của Chủ tịch hội đồng quản trị Tổng Công ty Sông Đà phê duyệt giá trị khu phù trợ, lán trại, công trình công cộng - Dự án thuỷ điện Sê San 3A thì việc tính chi phí ăn ca thực hiện theo Quyết định số 780 TCT/HĐQT ngày 25/8/2003 là phù hợp với quy định.

Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển điện Sê San 3A căn cứ vào hướng dẫn nêu trên của Bộ Xây dựng để tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận
- Như trên;
- Bộ Công thương;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD. TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1208/BXD-KTXD về việc định mức, đơn giá và chi phí ăn ca dự án thuỷ điện Sê San 3A do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.126
DMCA.com Protection Status

IP: 54.167.15.6