Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1205/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế TNDN do tái đầu tư

Số hiệu: 1205/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 04/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1205/TCT-ĐTNN
V/v: Hoàn thuế TNDN do tái đầu tư

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2006

 

Kính gửi:

 - Công ty ASIA PACIFIC BREWERIES LIMITED (APBL) bên nước ngoài trong CTLD nhà máy bia Việt Nam 
 - Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh

 

Về việc hoàn thuế TNDN của Công ty APBL do sử dụng lợi nhuận được chia từ CTLD Nhà máy bia Việt Nam để tái đầu tư vào CTLD Nhà máy bia Hà Tây, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 16/2/2006, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 590/BKH-ĐTNN ngày 26/1/2006, Văn phòng Chính phủ đã có công văn số 813/VPCP thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về nguyên tắc việc hoàn thuế TNDN đối với số lợi nhuận của Công ty APBL đã sử dụng trước ngày 1/1/2004 để tái đầu tư vào Công ty liên doanh Nhà máy Bia Hà Tây.

Căn cứ thông báo trên và ý kiến chỉ đạo của Bộ tại Phiếu trình Bộ ngày 20/2/2006 của Văn phòng BTC, Tổng cục Thuế đề nghị Công ty APBL và Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh lập hồ sơ hoàn thuế TNDN do tái đầu tư theo đúng các quy định tại Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001, số 26/2004/TT-BTC ngày 31/3/2004 của Bộ Tài chính để trình Bộ Tài chính xem xét, giải quyết.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty APBL và Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ĐTNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1205/TCT-ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế TNDN do tái đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.236

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.113.182