Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12/BXD-PTĐT trả lời Công văn 1954/UBND-NĐ về giải quyết vấn đề liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Đông Bắc quảng trường văn hoá trung tâm, phường 1, phường 9, thành phố Cà Mau do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 12/BXD-PTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đỗ Viết Chiến
Ngày ban hành: 28/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 12/BXD-PTĐT
V/v: trả lời công văn số 1954/UBND-NĐ ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Cà Mau

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1954/UBND-NĐ ngày 26/5/2010 của UBND tỉnh Cà Mau xin ý kiến về việc giải quyết vấn đề liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Đông Bắc quảng trường văn hoá trung tâm, phường 1, phường 9, thành phố Cà Mau. Căn cứ nội dung công văn nêu trên, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1/ Theo các quy định tại Nghị định số 02/2006/NĐ-CP ngày 05/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế dự án khu đô thị mới (Nghị định số 02/2006/NĐ-CP)

- Tại Điểm e khoản 1 Điều 12 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP quy định Chủ đầu tư dự án khu đô thị mới có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc cho thuê lại đất phù hợp với dự án đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP quy định về điều kiện, trình tự chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất đối với chủ đầu tư dự án khu đô thị mới.

- Tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 02/2006/NĐ-CP quy định về hình thức, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong các quy định trên chỉ cho phép chủ đầu tư dự án khu đô thị mới được chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án cấp 2 tại khu đô thị mới. Không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân để xây dựng nhà ở.

2/ Theo các quy định pháp luật về đất đai: Tại khoản 8 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định Đối với các thành phố, thị xã, các khu đô thị mới của các thành phố, thị xã, hoặc các khu đô thị mới được quy hoạch phát triển thành thành phố, thị xã, không cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân dưới hình thức bán nền mà chưa xây dựng nhà ở.

Do vậy, dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Đông Bắc quảng trường văn hoá trung tâm, phường 1, phường 9, thành phố Cà Mau không được phân lô chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND tỉnh Cà Mau nghiên cứu thực hiện ./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau;
- Thứ trưởng Cao Lại Quang (để b/c)
- Lưu: VP, PTĐT, Pháp Chế.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Viết Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12/BXD-PTĐT trả lời Công văn 1954/UBND-NĐ về giải quyết vấn đề liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư Đông Bắc quảng trường văn hoá trung tâm, phường 1, phường 9, thành phố Cà Mau do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


30.935

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.254.47