Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1197/BGTVT-KHĐT về hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với dự án khởi công mới năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1197/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hoằng
Ngày ban hành: 27/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1197/BGTVT-KHĐT
V/v: hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới năm 2012

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi: Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án

Bộ Tài chính đã có công văn số 1672/BTC-ĐT ngày 13/02/2012, hướng dẫn về việc hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với các dự án khởi công mới trong năm 2012 nguồn vốn Ngân sách nhà nước. Cụ thể:

1. Các dự án khởi công mới trong năm 2012 chỉ được thanh toán vốn khi có quyết định đầu tư trước ngày 31/12/2011 và quyết định phê duyệt tổng dự toán trước ngày 31/3/2012.

2. Các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án phê duyệt tổng dự toán cho các dự án khởi công mới được bố trí trong kế hoạch năm 2012 trước ngày 31/3/2012 và gửi cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. Kho bạc Nhà nước trước ngày 15/4/2012 để làm cơ sở thanh toán vốn cho các dự án.

(Có văn bản số 1672/BTC-ĐT của Bộ Tài chính gửi kèm theo).

Đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cục QLXD CLCTGT;
- Lưu: VT, KHĐT (15).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHĐT
Nguyễn Hoằng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1197/BGTVT-KHĐT về hoàn chỉnh thủ tục đầu tư đối với dự án khởi công mới năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.533
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74