Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 118/CP-QHQT ngày 20/01/2004 của Chính phủ về việc dự án "Phát triển cây chè tại tỉnh Phú Thọ" sử dụng vốn vay AFD

Số hiệu: 118/CP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 118/CP-QHQT
V/v dự án “Phát triển cây chè tại tỉnh Phú Thọ” sử dụng vốn vay AFD

Hà Nội, ngày 20 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi:

 

 - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn,
 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7303 BKH/KTĐN ngày 28 tháng 11 năm 2003) về dự án “Phát triển cây chè tại tỉnh Phú Thọ”, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án “Phát triển cây chè tại tỉnh Phú Thọ” với tổng kinh phí vay tương đương 158,7 tỉ VND thuộc nguồn vốn vay của Cơ quan phát triển Pháp (AFD).

2. Đồng ý cơ chế tài chính: cấp phát vốn vay AFD cho hợp phần khuyến nông và cho vay lại vốn vay AFD đối với các hợp phần tín dụng và giao thông.

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ điều kiện cho vay lại vốn AFD đối với các hợp phần tín dụng và giao thông của dự án.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cơ quan liên quan và AFD để hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện các thủ tục phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định hiện hành.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện dự án có hiệu quả và trả được nợ.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chính thức đề nghị AFD tài trợ cho dự án trên cơ sở báo cáo nghiên cứu khả thi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 118/CP-QHQT ngày 20/01/2004 của Chính phủ về việc dự án "Phát triển cây chè tại tỉnh Phú Thọ" sử dụng vốn vay AFD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.197
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132