Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1175/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 18/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1175/BXD-KHTC
V/v chủ trương đầu tư xây dựng Khu thực hành Công nghệ cao- Trường Cao đẳng nghề Lilama2

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 403/TCT ngày 25/03/2009 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về chủ trương đầu tư xây dựng Khu thực hành công nghệ cao của Trường Cao đẳng nghề Lilama2. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương đầu tư xây dựng Khu thực hành công nghệ cao của Trường Cao đẳng nghề Lilama2 thuộc Tổng công ty Lắp máy Việt Nam như đề xuất của Tổng công ty tại văn bản nói trên.

2. Tổng công ty Lắp máy Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo Trường Cao đẳng nghề Lilama2 khẩn trương hoàn chỉnh các hồ sơ, thủ tục đầu tư, trình Bộ xem xét, quyết định trong tháng 8/2009.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Trường CĐ nghề Lilama2;
- Lưu: VP, KHTC A(4).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1175/BXD-KHTC ngày 18/06/2009 về việc chủ trương đầu tư xây dựng Khu thực hành Công nghệ cao- Trường Cao đẳng nghề Lilama2 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.156

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!