Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1165/TTg-QHQT về dự án Đầu tư nâng cấp trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn II sử dụng tín dụng ưu đãi Áo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1165/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 18/07/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1165/TTg-QHQT
V/v dự án Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn II sử dụng tín dụng ưu đãi Áo.

Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2011

 

Kính gửi:

Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Lao Động-Thương binh và Xã hội, Tài chính, Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4349/BKHĐT-KTĐN ngày 05 tháng 7 năm 2011), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục sử dụng ODA vay của Áo cho dự án "Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn II" với mục tiêu, hạn mức ODA, cơ chế tài chính và các nội dung cơ bản khác của Dự án như nêu tại Mục 2 công văn trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Dự án chia thành hai phân đoạn như đề xuất của Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan.

2. Bộ Quốc phòng lưu ý khuyến nghị của các cơ quan, hoàn tất các thủ tục đầu tư cho Dự án, chịu trách nhiệm toàn diện về việc thực hiện Dự án đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định hiện hành về quản lý đầu tư và xây dựng, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 Các Vụ: TH, KGVX, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1165/TTg-QHQT về dự án Đầu tư nâng cấp trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn II sử dụng tín dụng ưu đãi Áo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.765

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.226.72.118