Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11473/BTC-ĐT giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 11473/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 28/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11473/BTC-ĐT
V/v giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

Trả lời công văn số 963/UBND-TM ngày 01/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc xin ý kiến giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, vốn đầu tư thuộc kế hoạch năm 2013 đã phân bổ cho các dự án nhưng đến ngày 30/6/2013 chưa triển khai thực hiện thuộc đối tượng cắt giảm chi, thu hồi để bổ sung dự phòng ngân sách trung ương và dự phòng ngân sách địa phương (Bộ Tài chính đã có công văn số 8552/BTC-ĐT ngày 03/7/2013 về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2013).

Đối với các dự án của tỉnh Lai Châu, theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn nêu trên, các dự án đang phải tạm dừng thanh toán của tỉnh là các dự án chuyển tiếp và dự án dự kiến hoàn thành năm 2013 đã được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2013, tuy nhiên do điều kiện thời tiết nên hết ngày 30/6/2013 các chủ đầu tư chưa tiến hành được việc nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành và chưa triển khai các giao dịch thanh toán với Kho bạc Nhà nước tỉnh mặc dù ngay từ đầu năm các chủ đầu tư rất tích cực triển khai, thực hiện dự án.

Như vậy, căn cứ Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ và công văn số 8552/BTC-ĐT ngày 03/7/2013 của Bộ Tài chính nêu trên, đối với các dự án của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, trường hợp việc phân bổ vốn cho các dự án là đúng quy định và đến 30/6/2013 chủ đầu tư đã triển khai các thủ tục để thanh toán như: chọn thầu, ký hợp đồng,… nhưng chưa kịp gửi hồ sơ đề nghị thanh toán đến Kho bạc Nhà nước thì được phép thanh toán. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải có văn bản cam kết với Kho bạc Nhà nước về những nội dung công việc đã làm nêu trên và chịu trách nhiệm về các nội dung đã cam kết.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu chỉ đạo các chủ đầu tư rà soát, hoàn chỉnh thủ tục và phối hợp với Kho bạc Nhà nước triển khai, thanh toán vốn cho các dự án.

Bộ Tài chính có ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Kho bạc Nhà nước (để thực hiện);
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11473/BTC-ĐT giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.164
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234