Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1144/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Trần Kim Long
Ngày ban hành: 24/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1144/BNN-HTQT
V/v đánh giá hậu dự án JICA1

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên;
- Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên.

Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Phú Yên vay vốn ưu đãi của Chính phủ Nhật Bản (gọi tắt là Dự án JICA1) thông qua Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC) nay thuộc Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), là một hợp phần thuộc Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn và cải thiện mức sống (III), khoản vay dự án ngành SPL-III (L/A-No. VN-VI-8), được triển khai thực hiện từ năm 2002 và đã kết thúc 12/2008. Theo yêu cầu của Chính phủ Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) sẽ cử Đoàn nghiên cứu đánh giá hậu dự án sau 2 năm hoàn thành Dự án JICA1 đã triển khai thực hiện tại 5 tỉnh nói trên (kèm theo Thư của JICA số 224-2011/JICA-Y1 ngày 28/01/2011).

Mục đích của đánh giá hậu dự án nhằm xem xét đánh giá tình hình thực trạng, vận hành, bảo trì và quản lý dự án sau khi kết thúc một cách độc lập, khách quan. JICA đã chọn và cử Bên đánh giá thứ 3 (Công ty TNHH IC Net) thực hiện việc nghiên cứu, đánh giá hậu dự án. Đây là cơ hội tốt để các cơ quan của Chính phủ Việt Nam hợp tác với Chính phủ Nhật Bản thông qua JICA đánh giá đúng mức về hiệu quả của Dự án JICA1, đồng thời đưa ra những bài học kinh nghiệm cho triển khai các dự án trong lĩnh vực Lâm nghiệp tiếp theo và cũng là cơ sở để JICA đề nghị Chính phủ Nhật Bản tiếp tục cho vay ưu đãi để thực hiện Dự án Phục hồi và quản lý rừng bền vững rừng phòng hộ, 12 tỉnh miền Trung trong thời gian tới (kèm theo thời gian biểu và nhân sự của Đoàn công tác nghiên cứu đánh giá hậu dự án – Phụ đính 1).

Trong quá trình thực hiện nghiên cứu, đánh giá hậu dự án sẽ có nhiều vấn đề và bản câu hỏi phỏng vấn được đề cập trong bản báo cáo đánh giá hậu dự án do Đoàn công tác của JICA gửi đến bao gồm: Phụ đính 2: Phiếu điều tra dành cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cấp Bộ); Phụ đính 3: Phiếu điều tra dành cho các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cấp tỉnh); Phụ đính 4: Phiếu điều tra dành cho các chủ rừng (4.1- Ban quản lý rừng phòng hộ; 4.2- Các Công ty Lâm nghiệp, UBND xã; …); Phụ đính 5: Phiếu điều tra khác dành cho người hưởng lợi).

Để giúp cho Đoàn công tác đánh giá hậu dự án JICA1 có những đánh giá chính xác về Dự án JICA1 và hoàn thành bản báo cáo đánh giá hậu dự án theo quy định của Nhà tài trợ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị:

1. Ủy ban nhân dân 5 tỉnh nói trên chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan tạo điều kiện giúp đỡ Đoàn thuận lợi trong việc thu thập các thông tin liên quan về việc triển khai thực hiện dự án tại tỉnh.

2. Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp cử cán bộ tham gia cùng Đoàn, làm đầu mối cung cấp thông tin về dự án JICA1, giúp Đoàn thu thập, tổng hợp các phiếu trả lời phỏng vấn, báo cáo kết quả về Bộ những vấn đề liên quan đến đánh giá hậu dự án (qua Vụ Hợp tác quốc tế) để Bộ làm việc với JICA trong thời gian tới;

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5 tỉnh:

- Chỉ đạo cán bộ của Ban quản lý dự án JICA1 các tỉnh trước đây, phối hợp với Ban quản lý các dự án Lâm nghiệp cung cấp các thông tin về quá trình thực hiện dự án tại tỉnh và giúp Đoàn tìm hiểu thực tế tại hiện trường.

- Nghiên cứu kỹ các phiếu câu hỏi để hoàn thành các yêu cầu về đánh giá dự án đã hoàn thành gửi cho Đoàn chậm nhất ngày 06/3/2011 (gửi bản cứng và bản file mềm).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các Quý cơ quan thực hiện và thường xuyên thông tin về Bộ những vướng mắc để kịp thời giải quyết;

Rất mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của các Quý cơ quan./.     

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Hứa Đức Nhị (để báo cáo);
- Văn phòng JICA tại Việt Nam;
- Đoàn công tác đánh giá hậu dự án JICA1;
- Ban quản lý dự án JICA1 của các tỉnh;
- Lưu: VT, HTQT, (NAM 20) .

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ HỢP TÁC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Trần Kim Long

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1144/BNN-HTQT ngày 24/02/2011 về đánh giá hậu dự án JICA1 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.000

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255