Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1132/BXD-HĐXD thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Xây dựng bãi đỗ xe tại phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1132/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1132/BXD-HĐXD
V/v: Thẩm tra cấp giấy CNĐT dự án Xây dựng bãi đỗ xe tại phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội.

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1782/KH&ĐT-TĐ ngày 24/5/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội đề nghị thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Dự án Xây dựng bãi đỗ xe tại khu đất C2-3/P2 phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Hồ sơ thẩm tra:

- Căn cứ Điều 29 Luật Đầu tư Điều 46 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Dự án Xây dựng bãi đỗ xe tại khu đất C2-3/P2 phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội thuộc diện được xem xét để cấp giấy chứng nhận đầu tư.

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hà nội đã có văn bản số 831/QĐ-UBND ngày 19/2/2009 về việc phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng bãi đỗ xe tại khu đất C2-3/P2 phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội đã có văn bản 3599/QHKT-P3 ngày 21/12/2009 về việc quy hoạch tổng mặt bằng Khu bãi đỗ xe tại khu đất C2-3/P2 phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

- Nhà đầu tư xin đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư NCX Hà Nội đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103017157 cấp lần đầu ngày 16/5/2007 và đăng ký thay đổi kinh doanh lần thứ ba ngày 22/4/2009 do Phòng đăng ký kinh doanh 01- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp.

2. Một số vấn đề cần lưu ý:

Trong ngành nghề đăng ký kinh doanh chưa đăng ký ngành nghề phù hợp với nội dung xin cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Điều 3 Nghị định 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản.

- Giải trình kinh tế kỹ thuật bao gồm: Mục tiêu, quy mô, địa điểm, tiến độ thực hiện dự án. Các chỉ tiêu quy hoạch tổng mặt bằng bãi đỗ xe cơ bản phù hợp với các chỉ tiêu theo nội dung văn bản số 3599/QHKT-P3 ngày 21/12/2009 của Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần giải trình, bổ sung về chỉ tiêu các công trình phụ trợ (nhà bảo vệ, nhà vệ sinh) để được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu nhà đầu tư bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ trước khi tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội để xem xét việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Xây dựng Hà Nội;
- Sở Quy hoạch và Kiến Trúc Hà Nội;
- Lưu: VP,Vụ HĐXD(VAM - 04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1132/BXD-HĐXD thẩm tra cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án Xây dựng bãi đỗ xe tại phường Gia Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


979
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93