Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 112/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án đợt 5 do UNDP tài trợ giai đoạn 2012-2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 112/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 11/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/TTg-QHQT
V/v phê duyệt danh mục các dự án đợt 5 do UNDP tài trợ giai đoạn 2012-2016

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10822/BKHĐT-KTĐN ngày 27 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án chính thức hợp tác với Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) trong giai đoạn 2012-2016 với các nội dung chính nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bao gồm:

- Dự án "Tăng cương năng lực giám sát ngân sách của các cơ quan dân cử Việt Nam". Tổng kinh phí tài trợ không hoàn lại là 2.300.000 USD, trong đó vốn đã được đảm bảo là 800.000 USD, vốn cần vận động thêm là 1.500.000 USD. Cơ quan chủ quản dự án này: Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội.

- Dự án "Tăng cường năng lực xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật tài nguyên và môi trường". Tổng kinh phí tài trợ không hoàn lại là 2.790.000 USD, trong đó vốn đã được đảm bảo là 1.000.000 USD, vốn cần huy động thêm là 1.790.000 USD. Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Vốn đối ứng cho các dự án trên được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan chủ quản theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Các cơ quan chủ quản dự án phối hợp với Văn phòng UNDP tại Việt Nam và các cơ quan liên quan xây dựng, phê duyệt và ký kết Kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg;
các Vụ: KGVX, TH, TKBT, Vụ III; TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). TA 29

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 112/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án đợt 5 do UNDP tài trợ giai đoạn 2012-2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.847

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211