Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1098/TTg-KTN về việc cơ chế đầu tư, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trong nội bộ TKV do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1098/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 03/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1098/TTg-KTN
V/v cơ chế đầu tư, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trong nội bộ TKV  

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;
- Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam - TKV (công văn số 2321/TKV-ĐT ngày 04 tháng 5 năm 2009); ý kiến các Bộ: Công Thương (công văn số 5520/BCT-CNNg ngày 15 tháng 6 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3850/BKH-KTCN ngày 29 tháng 5 năm 2009), Xây dựng (công văn số 986/BXD-HĐXD ngày 26 tháng 5 năm 2009) về cơ chế đầu tư, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trong nội bộ TKV, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 2116/TTg-KTN ngày 03 tháng 12 năm 2008 và số 4718/VPCP-ĐMDN ngày 28 tháng 8 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ.

2. Cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu:

- Tư vấn lập dự án và thiết kế các công trình chuyên ngành mỏ than (khai thác mỏ lộ thiên, mỏ hầm lò, các nhà máy sàng tuyển, các công trình bảo vệ môi trường).

- Hệ thống băng tải dốc dùng cho khai thác mỏ hầm lò, băng tải công suất lớn (100kW trở lên) sử dụng trong mỏ than, khoáng sản.

- Hệ thống cảnh báo khí mêtan cho mỏ hầm lò.

- Dịch vụ kỹ thuật kiểm tra không phá hủy (NDT);

3. Cho phép mua sắm trực tiếp:

- Thiết bị phòng nổ sử dụng trong hầm lò: trạm biến áp hầm lò phòng nổ; tủ biến tần phòng nổ; áptômát phòng nổ; khởi động từ phòng nổ; quạt thông gió phòng nổ; biến áp chiếu sáng phòng nỗ; biến áp khoan phòng nổ; tủ đo đếm điện năng phòng nổ.

4. Trong quá trình thực hiện, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và đấu thầu; bảo đảm minh bạch, chất lượng và hiệu quả kinh tế của gói thầu và dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng; các Vụ: TH, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1098/TTg-KTN về việc cơ chế đầu tư, sử dụng các sản phẩm và dịch vụ trong nội bộ TKV do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.068

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178