Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1077/UBND-KTTH về phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Số hiệu: 1077/UBND-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Kon Tum Người ký: Hà Ban
Ngày ban hành: 10/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1077/UBND-KTTH
V/v phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình

Kon Tum, ngày 10 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Căn cứ Tiết c, d Khoản 1, Điều 12 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12-02-2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cuộc họp giao ban sáng ngày 09-6-2009;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 847/SKHĐT-TH ngày 22-5-2009, Ủy ban nhân dân tỉnh giao:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quyết định các dự án đầu tư sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh (Gồm: Nguồn chương trình mục tiêu quốc gia; nguồn chương trình 134; nguồn chương trình 135 giai đoạn 2; nguồn kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản; nguồn thực hiện Quyết định 160/2007/QĐ-TTg…) có mức đầu tư không lớn hơn 5 (năm) tỷ đồng.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phê duyệt các dự án có mức đầu tư không lớn hơn 5 (năm) tỷ đồng đối với các nguồn vốn:

- Nguồn kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên (theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 14-02-2008 của Thủ tướng Chính phủ).

- Nguồn Dự án giảm nghèo Miền Trung tỉnh Kon Tum.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo kịp thời.

Văn bản này thay thế Công văn số 2162/UBND-KTTH ngày 28-10-2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- TT Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Chuyên viên các khối Văn phòng;

- Lưu: VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hà Ban

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1077/UBND-KTTH về phân cấp quyết định đầu tư xây dựng công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.960

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.185.54