Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1065/TTg-QHQT về việc báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1065/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 08/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1065/TTg-QHQT
V/v Báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định Dự án do WB tài trợ

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (công văn số 4444/NHNN-HTQT ngày 20 tháng 5 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt kết quả đảm phán Hiệp định Tài trợ và các văn bản liên quan của Dự án "Lưới điện phân phối nông thôn", vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) với các nội dung như kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

- Về cơ chế tài chính: áp dụng cơ chế tài chính tương tự như đối với Dự án Năng lượng nông thôn 1 và 2 vay vốn của WB, theo đó lãi suất cho vay lại bằng USD là 1,0% năm cộng với phí cam kết theo mức thông báo hàng năm của WB, thời hạn vay là 25 năm, trong đó có 7 năm ân hạn.

2. Ủy quyền cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định vay và các văn bản liên quan đến Dự án.

3. Giao Bộ Ngoại giao thông báo cho WB biết việc ủy quyền trên của Thủ tướng Chính phủ.

4. Sau khi Chính phủ Úc thông báo phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại 3,0 triệu USD cho Dự án, giao Bộ Công Thương tiến hành thủ tục tiếp nhận khoản viện trợ này theo quy định hiện hành.

5. Giao Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

- Sớm hoàn tất các điều kiện hiệu lực của Hiệp định tài trợ;

- Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục pháp lý của Dự án để Hiệp định tài trợ sớm có hiệu lực; đẩy nhanh tiến độ giải ngân của Dự án và giảm thiểu nghĩa vụ trả phí cam kết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTN, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 19

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1065/TTg-QHQT về việc báo cáo kết quả đàm phán Hiệp định Dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.829
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66