Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1062/BNN-KHCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 20/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1062/BNN-KHCN
V/v: Đề nghị phê duyệt bổ sung Dự án hợp tác với ACIAR

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Phúc đáp công văn số 1280/BKHĐT-KTĐN ngày 03 tháng 3 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý cho đề cương dự án “Tăng cường sản xuất ván mỏng từ gỗ keo và bạch đàn ở Việt Nam và Australia” mã số FST/2008/039; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Đơn vị đề xuất dự án phía Việt Nam đã thảo luận với phía ACIAR, tiếp thu các ý kiến góp ý của Bộ Kế Hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính, bổ sung các nội dung sau đây vào bản đề cương dự án:

Bổ sung nội dung thực hiện và kinh phí cho từng đơn vị tham gia thực hiện Dự án:

- Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Công nghệ Công nghiệp rừng - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (Chủ Dự án phía Việt Nam): đầu mối tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu tại Việt Nam. Kinh phí dự kiến: tài trợ bởi ACIAR: 236.000 đola Úc (AUD); đối ứng: 32.000 AUD;

- Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam: nghiên cứu đặc tính một số nguyên liệu gỗ trong phòng thí nghiệm và triển khai các hoạt động đào tạo chuyển giao. Kinh phí dự kiến: tài trợ bởi ACIAR: 73.000 AUD; đối ứng: 51.000 AUD

- Tổ chức GTZ tại Việt Nam: khảo sát đánh giá thực trạng nghiệp chế biến gỗ và xây dựng mạng lưới hợp tác giữa các cơ sở chế biến gỗ ở VN Kinh phí dự kiến: tài trợ bởi ACIAR: 162.000 AUD; đối ứng: 68.000 AUD

- Tổ chức PI tại Việt Nam: triển khai các hoạt động phát triển thị trường. Kinh phí dự kiến: tài trợ bởi ACIAR: 60.000 AUD; đối ứng: 27.000 AUD

- Cục phát triển kinh tế, việc làm và đổi mới (DEEDI, QLD): thực hiện các nội dung nghiên cứu tại Úc và phối hợp triển khai các nội dung điều tra, đánh giá, phối hợp thực hiện các thí nghiệm tại Việt Nam. Kinh phí dự kiến: tài trợ bởi ACIAR: 458.000 AUD; đối ứng: 287.000 AUD

- Trường Đại học Melbourne: thực hiện các nội dung nghiên cứu tại Úc và phối hợp triển khai các nội dung điều tra, đánh giá, phối hợp thực hiện các thí nghiệm tại Việt Nam. Kinh phí dự kiến: tài trợ bởi ACIAR: 111.000 AUD; đối ứng 111.000 AUD

Bổ sung địa điểm đề xuất thực hiện dự án tại Việt Nam: dự án dự kiến triển khai tại Đắc Lắc và Thái Nguyên

Bổ sung một số tiêu chí kiểm soát mục tiêu của dự án: báo cáo thực trạng nguyên liệu, công nghệ, thị trường sản xuất và tiêu thụ ván mỏng ở VN; kết quả xây dựng các mô hình sản xuất ván mỏng chất lượng cao hơn so với hiện tại (áp dụng quy trình sản xuất mới và sản phẩm mới); tập huấn được khoảng 20 cán bộ công nhân tại địa điểm thực hiện dự án; đào tạo khoảng 10 cán bộ nghiên cứu về công nghệ sản xuất và sử dụng ván mỏng; 2 cán bộ được đào tạo sau đại học tại Australia về công nghệ chế biến gỗ.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá Dự án trên là rất cần thiết. Dự án có tác động đến việc nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nghiên cứu chế biến gỗ của Việt Nam, tạo cơ hội để ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam cải thiện quy trình chế biến gỗ keo và bạch đàn, nâng cao giá trị gỗ sản xuất từ nguồn vật liệu này, khuyến khích người dân trồng rừng, tăng thu nhập cho nông dân từ gỗ rừng trồng keo và bạch đàn.

Đề nghị Quý Bộ ủng hộ và hoàn thiện tiếp các thủ tục để Dự án được triển khai theo đúng thời gian dự kiến, phù hợp với quy định về năm tài chính của Australia.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện Khoa học Lâm nghiệp VN;
- Vụ HTQT;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1062/BNN-KHCN ngày 20/04/2011 về đề nghị phê duyệt bổ sung Dự án hợp tác với ACIAR do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.566

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123