Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1055/TTg-KTTH về việc huy động vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1055/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/08/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1055/TTg-KTTH
V/v huy động vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương.

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại các văn bản số 4089/BTC-NSNN ngày 26 tháng 3 năm 2007 và 7646/BTC-NSNN ngày 11 tháng 6 năm 2007, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 3099/BKH-TCTT ngày 08 tháng 5 năm 2007 về việc báo cáo tình hình huy động vốn của ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc nội dung Báo cáo của Bộ Tài chính về tình hình huy động vốn của ngân sách địa phương theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước tại các văn bản nêu trên. Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hoàn chỉnh nội dung Báo cáo; trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

2. Các địa phương có mức dư nợ từ nguồn vốn huy động vượt quá mức quy định của Luật Ngân sách nhà nước cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện việc huy động vốn phù hợp với khả năng trả nợ của ngân sách địa phương, đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, bảo đảm nguồn vốn huy động đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

3. Trong năm 2007, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan và địa phương, nghiên cứu, sửa đổi các nội dung hướng dẫn quản lý nguồn vốn huy động quy định tại khoản 3 Điều 8 Luật Ngân sách nhà nước theo hướng quản lý chặt chẽ nguồn vốn này, quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền trong việc thẩm định và phê duyệt phương án huy động vốn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3). 80

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1055/TTg-KTTH về việc huy động vốn vay đầu tư cơ sở hạ tầng của địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


854
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.175.101