Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1054/TTg-KTN về việc thực hiện Dự án đo vẽ bản đồ địa hình, bản đồ địa chính Khu Kinh tế Nam Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1054/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 1054/TTg-KTN
V/v thực hiện Dự án đo vẽ bản đồ địa hình, bản đồ địa chính Khu Kinh tế Nam Phú Yên

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008.

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên (công văn số 1007/UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Tài chính (công văn số 7340/BTC-HCSN ngày 24 tháng 6 năm 2008), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 2021/BTNMT-QLĐĐ ngày 04 tháng 6 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4240/BKH-KCN&KCX ngày 12 tháng 6 năm 2008) về việc thực hiện Dự án đo vẽ bản đồ địa hình, bản đồ địa chính Khu Kinh tế Nam Phú Yên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên lập và thực hiện Dự án đo vẽ bản đồ địa hình và bản đồ địa chính Khu Kinh tế Nam Phú Yên, tỉnh Phú Yên để phục vụ công tác kiểm kê, phân loại đất, đền bù giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất.

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên có trách nhiệm quản lý sử dụng đất hiệu quả, đúng quy hoạch Khu Kinh tế Nam Phú Yên đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đúng theo quy định của pháp luật về đất đai.

2. Giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối kinh phí thực hiện Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP,TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4) Th. 16

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1054/TTg-KTN về việc thực hiện Dự án đo vẽ bản đồ địa hình, bản đồ địa chính Khu Kinh tế Nam Phú Yên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.863
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112