Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1052/BXD-KTXD về việc Định mức chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Luang Prabang do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1052/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 1052/BXD-KTXD
V/v: Định mức chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Luang Prabang.

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 622/ĐLDK - ĐTXD ngày 08/5/2008 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam về Định mức chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Luang Prabang; Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chấp thuận đề nghị nguyên tắc xác định chi phí tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Luang Prabang của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam tại văn bản số 622/ĐLDK - ĐTXD ngày 08/5/2008; Giá trị chi phí xây dựng và thiết bị để xác định chi phí tư vấn lập dự án đối với phần công việc của tư vấn trong nước lấy theo giá trị xây dựng và thiết bị tương ứng với các công việc mà tư vấn trong nước thực hiện.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam căn cứ vào hướng dẫn nêu trên của Bộ Xây dựng để tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
- Bộ Công thương;
- Lưu VP - BXD, Vụ KTXD. TH.a8.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1052/BXD-KTXD về việc Định mức chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện Luang Prabang do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.868
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30