Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1051/BNN-XD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát
Ngày ban hành: 20/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1051/BNN-XD
V/v chỉ định Tư vấn thiết kế dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện nội dung trong Thông báo của Văn phòng Chính phủ số 188/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa; ngày 25/8/2010 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Quyết định số 2290/QĐ-BNN-KH cho lập dự án đầu tư (DAĐT) xây dựng Hệ thống thủy lợi (HTTL) sông Lèn, tỉnh Thanh Hóa.

Từ năm 1996 đến năm 1999 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Tổng công ty Tư vấn xây dựng thủy lợi Việt Nam - CTCP (HEC) lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (nay là DAĐT); nhưng do khó khăn về nguồn vốn đầu tư, nên chưa phê duyệt DAĐT xây dựng HTTL sông Lèn.

Hiện nay biến đổi khí hậu đang có xu hướng xấu đi, xâm nhập mặn ngày một sâu vào nội địa; dẫn đến thiếu nước ngọt nghiêm trọng cho sản xuất và đời sống của người dân ở các huyện ven biển Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Hoằng Hóa. Thực tế đòi dự án HTTL sông Lèn cần được đầu tư xây dựng sớm. Ngày 05/8/2010 UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 4099/UBND-NN; trong đó đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho HEC tiếp tục Khảo sát, lập DAĐT xây dựng HTTL sông Lèn.

Dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp. Để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng lập dự án và tận dụng tài liệu, kết quả nghiên cứu trước đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu tư vấn Khảo sát, lập dự án đầu tư, Khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật & bản vẽ thi công - dự toán và tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, Thanh Hóa.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính;
- Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng;
- UBND, Sở NN & PTNT tỉnh Thanh Hóa;
- Vụ KH;
- Ban 3, HEC;
- Lưu VT, XD (5b).

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1051/BNN-XD ngày 20/04/2011 về chỉ định Tư vấn thiết kế dự án Hệ thống thủy lợi sông Lèn, Thanh Hóa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.358
s251

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.190.193