Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 10479/TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành: 01/11/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 10479/TC/TCT
Về việc thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh xổ số kiến thiết

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 10479 TC-TCT NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2001 VỀ VIỆC THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP KINH DOANH XỔ SỐ KIẾN THIẾT

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Thực hiện Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT, hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết (XSKT) chịu thuế GTGT với thuế suất 20%, số thuế GTGT phải nộp thấp hơn thuế doanh thu trước đây nên nhiều Công ty XSKT sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và thuế TNDN bổ sung theo quy định vẫn còn khoản thu nhập rất lớn. Hoạt động kinh doanh XSKT thuộc loại hình kinh doanh đặc thù, độc quyền của Nhà nước, nhu cầu về vốn không lớn.

Trong khi chờ nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi Luật thuế GTGT và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, để huy động nguồn thu cho ngân sách nhà nước (NSNN), bảo đảm các nhu cầu chi theo mục tiêu, Bộ Tài chính hướng dẫn các Công ty XSKT nộp tiếp vào NSNN phần chênh lệch do nộp thuế GTGT thấp hơn thuế doanh thu trước đây như sau:

1. Tất cả các Công ty XSKT, sau khi đã nộp thuế TNDN và thuế TNDN bổ sung theo Luật thuế TNDN, nếu số thu nhập còn lại do thuế GTGT nộp thấp so với thuế doanh thu vẫn còn lớn thì phải nộp tiếp vàp NSNN theo tỷ lệ (%) tính trên phần thu nhập còn lại đã được quy định tại Thông tư số 18/1999/TT-BTC ngày 6/2/1999 của Bộ Tài chính: "Hướng dẫn cách tính để thực hiện khoản thu thêm do nộp thuế GTGT thấp hơn nộp thuế doanh thu trước đây đối với các công ty xổ số kiến thiết".

2. Việc thực hiện nộp phần thu nhập còn lại quy định tại điểm 1 trên đây thực hiện kể từ ngày 01/01/2001 cho đến khi có quy định khác thay thế. Trong thời gian áp dụng chế độ thu nộp này, nếu Công ty XSKT có nhu cầu đầu tư phát triển kinh doanh, nhưng thiếu vốn đầu tư thì lập dự án đầu tư, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố xét duyệt để cấp lại cho đơn vị tối đa bằng số thuế đã nộp NSNN theo hướng dẫn tại Công văn này.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài chính - Vật giá, Cục Thuế và Công ty XSKT địa phương thực hiện thu, nộp kịp thời số thu nhập còn lại nêu trên vào NSNN. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan liên quan phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 10479/TC/TCT ngày 01/11/2001 của Bộ Tài chính về việc thuế thu nhập doanh nghiệp kinh doanh SXKT

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.121.7
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!