Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1034/BXD-HTKT về việc hướng dẫn điều chỉnh các gói thầu thuộc Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố Buôn Ma Thuột do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1034/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1034/BXD-HTKT
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh các gói thầu thuộc Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường TP Buôn Ma Thuột

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Đăklăk

Trả lời văn bản số 487/SXD-KTh ngày 12/5/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Đăklăk đề nghị hướng dẫn điều chỉnh các gói thầu thuộc Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường Thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

Dự toán xây lắp công trình lập theo đơn giá xây dựng cơ bản của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tính theo thang lương thuộc bảng lương A6 ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ với các mức lương tối thiểu theo từng thời kỳ được điều chỉnh theo các quy định tại Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng (Thông tư 16/2005/TT-BXD). Trường hợp dự toán xây lắp các gói thầu số 2B, số 3, số 4 của Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường Thành phố Buôn Ma Thuột lập theo phương pháp quy định tại Thông tư số 07/2003/TT-BXD ngày 17/6/2003 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điểm trong Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư, thì thực hiện điều chỉnh dự toán bổ sung do thay đổi tiền lương tối thiểu bằng cách nhân hệ số điều chỉnh (theo hướng dẫn tại Thông tư 16/2005/TT-BXD) vào chi phí nhân công trên cơ sở phương pháp tính trong dự toán cũ đã được phê duyệt như kết quả thẩm định của Sở Xây dựng (văn bản 487/SXD-KTh đã nêu) là phù hợp với quy định.

Đối với hợp đồng có giá điều chỉnh, xác định giá trị thanh toán, quyết toán trên cơ sở nội dung hợp đồng đã ký kết và dự toán xây lắp điều chỉnh được Chủ đầu tư phê duyệt.

Sở Xây dựng tỉnh Đăklăk căn cứ ý kiến trên hướng dẫn, tổ chức thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Đăklăk;
- Ban QLDA Thoát nước và VSMT TP Buôn Ma Thuột;
- Lưu VP, Vụ KTXD, Cục HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1034/BXD-HTKT về việc hướng dẫn điều chỉnh các gói thầu thuộc Dự án thoát nước và vệ sinh môi trường thành phố Buôn Ma Thuột do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.023
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77