Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1023/BXD-HĐXD về việc lựa chọn tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1023/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Ngọc Chính
Ngày ban hành: 02/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1023/BXD-HĐXD
V/v:Lựa chọn tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi : UBND tỉnh Đắk Lắk.

UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản số 636/UBND-CN ngày 22/02/2008 đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về việc chỉ định một đơn vị tư vấn để lập dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc và Hội trường HĐND&UBND tinh Đắk Lắk. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo nội dung văn bản số 636/UBND-CN ngày 22/02/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk thì Trụ sở làm việc và Hội trường HĐND&UBND tỉnh Đắk Lắkcông trình đã được UBND tỉnh tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc và đã lựa chọn được phương án kiến trúc tại Quyết định số 2674/QĐ-UB ngày 20/8/2003. Do có yêu cầu tách Văn phòng Đoàn Đại biếu Quốc hội và HĐND tỉnh với Văn phòng UBND tỉnh nên phương án kiến trúc đã được lựa chọn không còn phù hợp. UBND tỉnh đã tiếp tục tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc nhưng không lựa chọn được phương án kiến trúc nào.

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện dự án, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị được chỉ định một đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm để lập dự án. Đề nghị trên là phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn được chỉ định cần lập một số phương án kiến trúc để lựa chọn phương án tốt nhất đáp ứng yêu cầu sử dụng của công trình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng. Đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk nghiên cứu để triển khai cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTQH, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1023/BXD-HĐXD về việc lựa chọn tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.086
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33