Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1022/TTg-QHQT về việc phê duyệt bổ sung danh mục 04 dự án do UNDP tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1022/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 30/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1022/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt bổ sung danh mục 04 dự án do UNDP tài trợ

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Nội vụ, Tư pháp, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Đồng Nai, Bình Định, Lào Cai, Kon Tum, Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5156/BKH-KTĐN ngày 19 tháng 7 năm 2007), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt bổ sung 04 Dự án vào danh mục yêu cầu Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tài trợ trong giai đoạn 2006-2010, như sau:

- Dự án "Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý vĩ mô" với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 4.533.000 USD do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, thực hiện.

- Dự án "Tăng cường năng lực và hoàn thiện kế hoạch tổng thể cải tạo môi trường ở những vùng ô nhiễm nặng dioxin ở Việt Nam", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 350.000 USD, do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, thực hiện.

- Dự án "Hỗ trợ Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 830.000 USD, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện.

- Dự án "Xây dựng năng lực phòng chống và ứng phó của cộng đồng đối với thiên tai thường xuyên xảy ra ở Việt Nam, đặc biệt là lũ quét ở vùng cao", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 550.589 USD do UBND tỉnh Lào Cai chủ trì, thực hiện.

Vốn đối ứng cho các dự án trên được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

2. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai thẩm định (lưu ý các ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan), phê duyệt, ký kết và triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) của các dự án theo quy trình hài hòa thủ tục trong Kế hoạch chung hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UNDP biết về quyết định trên của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý viện trợ của Chính phủ hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Phúc,
Các Vụ: TH, NN, VX, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT.THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1022/TTg-QHQT về việc phê duyệt bổ sung danh mục 04 dự án do UNDP tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.870

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.125