Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 102/BXD-QLN trả lời văn bản 95/VPCP-KTN về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai liên quan đến chính sách đầu tư, kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 102/BXD-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 19/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 102/BXD-QLN
V/v: Trả lời văn bản số 95/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 95/VPCP-KTN ngày 07/01/2010 của Văn phòng Chính phủ đề nghị cho ý kiến về kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến chính sách đầu tư, kinh doanh bất động sản. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 05/01/2006, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 02/2006/NĐ-CP về quy chế khu đô thị mới. Tiếp đó, năm 2006 Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản và ngày 15/10/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2007/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản. Đây là các văn bản pháp luật chuyên ngành điều chỉnh về lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trong đó có hoạt động đầu tư xây dựng khu đô thị mới. Theo quy định tại Điều 3 của Luật kinh doanh bất động sản thì hoạt động kinh doanh bất động sản phải tuân thủ quy định của Luật này và các quy định của pháp luật có liên quan. Trường hợp đặc thù về hoạt động kinh doanh bất động sản quy định tại luật khác thì áp dụng quy định tại luật đó.

1. Đối với hoạt động đầu tư xây dựng khu đô thị mới, đặc biệt là các khu đô thị có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên là dạng hoạt động kinh doanh đặc thù và có nhiều điểm khác so với các dự án chuyên ngành như phát thanh, truyền hình, sản xuất thuốc lá điếu, sản xuất, kinh doanh rượu, bia…, đó là sử dụng diện tích đất lớn, có liên quan đến một hoặc một số địa phương khác nhau, liên quan đến nơi sinh sống của hàng vạn người dân và các lĩnh vực khác sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng như: giáo dục, y tế, thể thao, văn hoá…Ngoài ra, việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới còn phải đáp ứng các yêu cầu về xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, bảo đảm phù hợp về kiến trúc, quy hoạch vùng, quy hoạch ngành, vấn đề kết nối hạ tầng với khu vực…Vì vậy, việc đầu tư xây dựng khu đô thị mới cần phải tuân thủ các quy định của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP và pháp luật về kinh doanh bất động sản. Đối với các dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên thì phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép đầu tư trước khi triển khai thực hiện dự án là phù hợp.

2. Luật Đầu tư năm 2005 và Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư là văn bản pháp luật quy định các vấn đề chung về hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có các quy định khác thì ngoài việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, các địa phương và các chủ đầu tư còn phải thực hiện các quy định của pháp luật chuyên ngành như pháp luật về kinh doanh bất động sản và Nghị định số 02/2006/NĐ-CP...

3. Bộ Xây dựng cho rằng, giữa Nghị định số 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư và Nghị định số 02/2006/NĐ-CP về quy chế khu đô thị mới là thống nhất và không có sự mẫu thuẫn nhau. Vì vậy, kính đề nghị Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện theo đúng quy định của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP. Đối với các dự án khu đô thị mới có quy mô sử dụng đất từ 200 ha trở lên đã được UBND tỉnh thẩm định và phê duyệt, đề nghị UBND tỉnh làm thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến chính sách đầu tư, kinh doanh bất động sản, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân (để b/c);
- Lưu VP, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 102/BXD-QLN trả lời văn bản 95/VPCP-KTN về kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai liên quan đến chính sách đầu tư, kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.535
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.227.202