Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1004/TTg-KTN về việc xin chủ trương đối với dự án thành lập Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1004/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 01/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1004/TTg-KTN
V/v xin chủ trương đối với dự án thành lập Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 3739/UBND-VP ngày 17 tháng 6 năm 2008) về việc xin chủ trương đối với dự án thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Hóa dầu Long Sơn, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam Việt Nam.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho Chủ đầu tư theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, TC, XD, KH&ĐT, GTVT, TNMT, VHTTDL, KHCN;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, QHQT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), Q.(23b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1004/TTg-KTN về việc xin chủ trương đối với dự án thành lập Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.962
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.185.49