Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1000/VPCP-KGVX về đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1000/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 11/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1000/VPCP-KGVX
V/v đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn (công văn số 913/UBND-VX ngày 29 tháng 9 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8806/BKH-LĐVX ngày 16 tháng 11 năm 2009), của Bộ Tài chính (công văn số 16991/BTC-ĐT ngày 2 tháng 12 năm 2009) và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 4049/BVHTTDL-DSVH ngày 20 tháng 11 năm 2009) về việc đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội Cứu quốc quân Bắc Sơn, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo lập dự án, trong đó tập trung vào những hạng mục di tích gốc, thực hiện việc thẩm định theo quy định trước khi phê duyệt theo thẩm quyền.

- Về nguồn vốn: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn làm việc với các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để xác định mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách Trung ương; căn cứ khả năng cân đối vốn của địa phương và khả năng huy động từ các nguồn vốn hợp pháp, bảo đảm tính khả thi của dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1000/VPCP-KGVX về đầu tư xây dựng tôn tạo di tích Đội cứu quốc quân Bắc Sơn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.024

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190