Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 08TCT/PCCS về việc hướng dẫn giải quyết ưu đãi đầu tư cho Công ty TNHH Nhật Hà do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 08TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 05/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 08TCT/PCCS
V/v: ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 05  tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk

Trả lời công văn số 459/CV-KH-KD ngày 14/9/2004 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết ưu đãi đầu tư cho Công ty TNHH Nhật Hà, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP có quy định: “Nhà đầu tư có dự án thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định này được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, kể từ khi có thu nhập chịu thuế.

Căn cứ theo quy định nêu trên và những nội dung trình bày trong công văn số 459/CV-KH-KD ngày 14/9/2004 của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk thì Công ty TNHH Nhật Hà đáp ứng các điều kiện: Có hoạt động xây dựng công trình cầu, đường bộ, thủy lợi, phát triển mạng lưới điện, khai hoang thuộc ngành nghề, lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư (theo quy định tại điểm 1 mục II Danh mục A ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước); Có sử dụng số lao động bình quân trong năm trên 50 người (theo quy định tại điểm c Điều 15 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP) thì sẽ được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: miễn 02 năm và giảm 50% trong 05 năm tiếp theo. Việc xét ưu đãi miễn giảm thuế theo Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP là căn cứ vào dự án thành lập Công ty ở địa bàn thuộc Danh mục B và danh mục C, không căn cứ vào địa bàn hoạt động kinh doanh của Công ty; vì vậy Công ty thành lập tại thành phố Buôn Ma Thuột không thuộc địa bàn Danh mục B và danh mục C.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đắk Lắk biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Đắk Lắk
- Lưu VP (HC), PCCS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 08TCT/PCCS về việc hướng dẫn giải quyết ưu đãi đầu tư cho Công ty TNHH Nhật Hà do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.959
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.73.255