Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 01/BXD-PC về việc trình tự, thủ tục thực hiện dự án khu đô thị mới do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 01/BXD-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Gia Chính
Ngày ban hành: 26/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 01/BXD-PC
V/v: trình tự, thủ tục thực hiện dự án khu đô thị mới

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng - Công ty xi măng Hải Phòng

Phúc đáp văn bản số 57/QLDA-KH ngày 24 tháng 4 năm 2009 của Ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng về việc trình tự thủ tục phê duyệt dự án khu đô thị mới (khu đô thị xi măng Hải Phòng), Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chủ đầu tư lập hồ sơ dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng theo quy định tại Điều 13, 14 của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP và trình Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng cho phép đầu tư theo quy định tại Điều 15 của Nghị định số 02/2006/NĐ-CP. Uỷ ban nhân dân Thành phố Hải Phòng có trách nhiệm phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500, phê duyệt Điều lệ quản lý thực hiện dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng và cho phép đầu tư dự án. Các nội dung khác của dự án do người quyết định đầu tư phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ban quản lý dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng nghiên cứu, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, PC.

TL.BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Gia Chính

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 01/BXD-PC về việc trình tự, thủ tục thực hiện dự án khu đô thị mới do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.021
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236