Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2287/BTTTT-ƯDCNTT năm 2012 về đăng ký lộ trình bắt buộc thực hiện việc trao đổi hồ sơ điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 2287/BTTTT-ƯDCNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Minh Hồng
Ngày ban hành: 27/08/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2287/BTTTT-ƯDCNTT
V/v đăng ký lộ trình bắt buộc thực hiện việc trao đổi hồ sơ điện tử

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Bộ Thông tin và Truyền thông đang tiến hành xây dựng Lộ trình bắt buộc thực hiện trao đổi văn bản, hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước các cấp từ Trung ương tới địa phương.

Nhằm đạt mục tiêu chung đến năm 2015 có 60% văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử, đồng thời đảm bảo tính chủ động của các Bộ, ngành, địa phương trong thực tế triển khai tăng cường sử dụng văn bản điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý cơ quan đăng ký Lộ trình bắt buộc thực hiện trao đổi văn bản, hồ sơ điện tử trong phạm vi tổ chức của mình (theo mẫu đăng ký gửi kèm).

Đăng ký bằng văn bản của Quý Cơ quan gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Ứng dụng công nghệ thông tin – 18 Nguyễn Du, Hà Nội) trước ngày 15/9/2012 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý IV năm 2012. Bản mềm xin gửi theo địa chỉ thư điện tử: hsloi@mic.gov.vn (đ/c Hồ Sỹ Lợi, điện thoại: 090-3245364).

Trân trọng ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT,
ƯDCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Minh Hồng

 

PHỤ LỤC

ĐĂNG KÝ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN, TRAO ĐỔI HỒ SƠ, VĂN BẢN ĐIỆN TỬ TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC
(Kèm theo công văn số: 2287/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/8/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về đăng ký lộ trình thực hiện việc trao đổi hồ sơ điện tử trong các cơ quan nhà nước)

TT

NỘI DUNG

Hiện trạng

2012

2013

2014

2015

I

Sử dụng hồ sơ, văn bản điện tử trong hoạt động nội bộ cơ quan

 

 

 

 

 

1

Tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử (%)

 

 

 

 

 

2

Tỉ lệ hình thức hồ sơ, văn bản điện tử (văn bản có chữ ký số/văn bản không kèm chữ ký số/văn bản dạng ảnh quét, số hoá từ văn bản giấy)

 

 

 

 

 

3

Các loại hồ sơ, văn bản, thông tin được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử

 

 

 

 

 

4

Tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy (%)

 

 

 

 

 

5

Các loại hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy

 

 

 

 

 

6

Tỉ lệ văn bản, tài liệu lưu trữ được số hóa phục vụ tra cứu, tìm kiếm và xử lý thông tin (%)

 

 

 

 

 

7

Tỉ lệ các hệ thống quản lý văn bản và điều hành của các cơ quan cấp dưới có thể liên thông gửi nhận văn bản điện tử với nhau (%)

 

 

 

 

 

II

Trao đổi giữa các cơ quan nhà nước hoặc với tổ chức doanh nghiệp, cá nhân

 

 

 

 

 

1

Tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử (%)

 

 

 

 

 

2

Tỉ lệ hình thức hồ sơ, văn bản điện tử (văn bản có chữ ký số/ văn bản không kèm chữ ký số/ văn bản dạng ảnh quét, số hoá từ văn bản giấy)

 

 

 

 

 

3

Các loại hồ sơ, văn bản, thông tin được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử

 

 

 

 

 

4

Tỉ lệ hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy (%)

 

 

 

 

 

5

Các loại hồ sơ, văn bản trao đổi dưới dạng điện tử kèm văn bản giấy

 

 

 

 

 

6

Tỉ lệ tài liệu, văn bản hành chính đã được xác thực bằng chữ ký số và gửi qua mạng không gửi thêm văn bản giấy (%)

 

 

 

 

 

7

Tỉ lệ đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo điều hành trên cổng/trang thông tin điện tử (%)

 

 

 

 

 

8

Tỉ lệ cách thức trao đổi văn bản điện tử (thư điện tử/hệ thống quản lý văn bản và điều hành…)

 

 

 

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2287/BTTTT-ƯDCNTT năm 2012 về đăng ký lộ trình bắt buộc thực hiện việc trao đổi hồ sơ điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.797
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66