Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9772/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2008 – 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 9772/BGDĐT-CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Văn Nhung
Ngày ban hành: 20/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 9772/BGDĐT-CNTT
V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2008 – 2009

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi:

-  Các sở giáo dục và đào tạo
-  Các trường trung cấp chuyên nghiệp 

 

Căn cứ Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 - 2009 và Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Bộ GDĐT hướng dẫn việc triển khai nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2008-2009 như sau:

I. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Năm học 2008 – 2009 là năm học đầu tiên triển khai thực hiện Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành giáo dục giai đoạn 2008-2012. Năm học 2008 – 2009 được chọn là “Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đổi mới quản lý tài chính và xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Nhiệm vụ trọng tâm về CNTT là:

1. Tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT và thực hiện chủ đề “Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT”.

Các Sở GDĐT xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị và chỉ đạo các đơn vị, cơ sở giáo dục thuộc địa phương triển khai thực hiện chủ đề “Năm học đẩy mạnh ứng dụng CNTT”. Các đơn vị, cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT theo kế hoạch của Sở GDĐT nhằm đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và ứng dụng CNTT một cách thiết thực và hiệu quả trong công tác quản lý của nhà trường.

Tổ chức phổ biến và quán triệt thực hiện các văn bản pháp quy của Nhà nước về CNTT đối với giáo dục và đào tạo. Các cơ sở giáo dục, các cơ quan quản lý giáo dục có thể tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản điều hành về CNTT tại trang web http://vanban.moet.gov.vn, chuyên mục CNTT.

Các Sở GDĐT tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến cán bộ và giáo viên trong toàn ngành ở địa phương, trước hết cho lãnh đạo các đơn vị, các cơ sở giáo dục và đào tạo.

Triển khai thực hiện Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

2. Xây dựng hệ thống đơn vị công tác chuyên trách về CNTT trong ngành

Thành lập các đơn vị công tác chuyên trách về CNTT của ngành. Mỗi Sở GDĐT cần thành lập hoặc chỉ định một đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên trách, đầu mối về CNTT theo mô hình Phòng CNTT thuộc Sở. Mỗi trường trung cấp chuyên nghiệp (TCCN) cần thành lập hoặc chỉ định một đơn vị thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về CNTT theo mô hình Phòng, Ban hoặc Trung tâm CNTT, làm đầu mối triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT.

Các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông phải có một cán bộ hoặc giáo viên kiêm nhiệm phụ trách ứng dụng CNTT có trình độ TCCN về CNTT trở lên. Những trường chưa có cán bộ đáp ứng yêu cầu này cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hoặc tuyển dụng cán bộ.

3. Kết nối Internet băng thông rộng

Các Sở GDĐT chủ động phối hợp với các Chi nhánh Viettel tại các tỉnh, thành phố triển khai mạng giáo dục tại địa phương, bao gồm:

- Tổ chức họp giao ban thường xuyên với chi nhánh Viettel, có sự tham gia của các Sở, ban, ngành để xây dựng kế hoạch triển khai kết nối Internet băng thông rộng ADSL miễn phí đến các cơ sở giáo dục mẫu giáo, mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, các phòng giáo dục và đào tạo, các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng; hoàn thành trước ngày 30/06/2009 tới tất cả các cơ sở giáo dục có điều kiện điện lưới và điện thoại. Tiếp tục triển khai trong năm 2010 ở những nơi khó khăn hơn.

- Báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh/thành phố về kế hoạch triển khai kết nối mạng giáo dục và kết nối Internet, huy động sự phối hợp của các ban, ngành có liên quan của tỉnh/thành phố về kế hoạch hỗ trợ kinh phí trang thiết bị cho các trường khó khăn hoặc chưa có thiết bị, giải quyết vướng mắc trong khi rải cáp.

- Các Sở GDĐT trang bị router kết nối cáp quang có mô đun QoS, VPN, VoIP; hoàn thành trước ngày 31/10/2008 việc nối kênh thuê riêng 4 Mbps bằng cáp quang tới Sở; đăng ký tên miền miễn phí qua Viettel với định dạng Têntỉnh.edu.vn.

- Bắt đầu triển khai kết nối Internet miễn phí qua sóng di động của Viettel cho các cơ sở giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo.

- Các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp cần hoàn thành kết nối Internet băng thông rộng trước ngày 30/06/2009.

- Có thể kết hợp triển khai đăng ký điện thoại cố định của Viettel khi lắp đặt cáp kết nối ADSL. Số điện thoại này còn được dùng để tổ chức họp giao ban qua hệ thống đàm thoại đa bên bằng việc quay số 19001563 từ mạng điện thoại Viettel với cước dịch vụ đồng hạng (tránh trả cước quay điện thoại đường dài vào số là 04.2787850).

- Để đáp lại sự hỗ trợ miễn phí và chính sách giá ưu đãi đặc biệt của Viettel với ngành giáo dục, các Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp phối với các chi nhánh Viettel trao đổi thống nhất đưa ra các hình thức quảng bá thương hiệu của Viettel trong các dịp tổ chức sự kiện, trong các phòng học tin học…theo đặc thù của từng tỉnh, thành phố và của từng trường.

4. Thiết lập và sử dụng hệ thống e-mail

Tiếp tục phát triển hệ thống e-mail quản lý giáo dục có tên miền @moet.edu.vn trong toàn ngành. Các Sở GDĐT cần cử cán bộ sử dụng hằng ngày các địa chỉ e-mail sau trong công tác trao đổi thông tin, liên lạc với Bộ GDĐT, đặc biệt trong tiếp nhận công văn một cách nhanh chóng, tiết kiệm. Hệ thống e-mail đã được cấp cho các Sở có dạng:

Giamdoc.TenSo@moet.edu.vn; Vanphong.TenSo@moet.edu.vn;

PhongCNTT.TenSo@moet.edu.vn; PhongGDTrH.TenSo@moet.edu.vn

Trước 31/10/2008, hoàn thành cơ bản việc thiết lập hệ thống e-mail miễn phí trên nền Google theo tên miền riêng của các Sở GDĐT và của các trường TCCN để cung cấp cho mọi cán bộ, giáo viên và học sinh trong địa phương, trong mỗi trường. Liên hệ với Cục CNTT qua địa chỉ email@moet.edu.vn để nhận hỗ trợ kỹ thuật trong việc thiết lập hệ thống e-mail.

Các trường THPT cần tích cực tạo ngay e-mail cho từng học sinh lớp 12 để tiếp nhận thông tin thi và tuyển sinh, có thể theo tên miền của Sở hoặc theo tên miền của mỗi trường.

5. Khai thác và cung cấp nội dung website mạng giáo dục

Hướng dẫn cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Bộ tại các địa chỉ www.moet.gov.vn, www.edu.net.vn và các trang web thành phần sau:

- Trang văn bản quy phạm pháp luật và văn bản điều hành quản lý giáo dục tại địa chỉ http://vanban.moet.gov.vn.

- Cổng thông tin thi và tuyển sinh, thư viện đề thi http://thi.moet.gov.vn,

- Cổng thông tin công nghệ học điện tử (e-Learning) http://el.edu.net.vn,

- Thư viện giáo trình điện tử http://ebook.edu.net.vn,

- Diễn đàn giáo dục http://diendan.edu.net.vn,

- Trang Niên giám Thống kê giáo dục

Các Sở GDĐT và các trường TCCN có website để cung cấp thông tin và kết nối thông tin với Website Bộ, có thông báo địa chỉ e-mail tiếp dân trên website.

Cục CNTT nghiên cứu và phổ biến mô hình công nghệ xây dựng website cho các Sở sao cho phong phú, đa dạng về nội dung và với công nghệ hiện đại nhằm tiết kiệm về chi phí thiết kế và vận hành.

Phổ biến cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục và học sinh tham gia Diễn đàn giáo dục với các chủ đề trao đổi chuyên môn, kinh nghiệm dạy và học các môn học.

Tăng cường phát triển nội dung thông tin số cho Website Bộ và website của các Sở GDĐT. Bộ sẽ tiếp tục triển khai Cổng thông tin giáo dục phổ thông và thiết bị dạy học. Các Sở GDĐT, các trường TCCN và các trường phổ thông cần tổ chức, khuyến khích và động viên cán bộ, giáo viên tích cực và chủ động tham gia tạo nội dung thông tin cho các chuyên mục của Website Bộ và website của Sở.

6. Tổ chức họp giao ban, hội thảo, dạy học, tập huấn qua mạng giáo dục

Áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, họp, các lớp tập huấn, bồi dưỡng qua mạng bằng việc sử dụng các công nghệ truyền hình (video), qua web http://hop.edu.net.vn và qua đàm thoại theo hướng dẫn của Cục CNTT. Trước hết, áp dụng họp giao ban giữa Sở với các phòng GD&ĐT, với các trường học; họp phổ biến công tác thi, tuyển sinh; trong đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, thanh tra viên, cán bộ quản lý giáo dục; trong giao lưu, trao đổi với các trường học ở nước ngoài.

Để thực hiện việc họp và dạy học qua mạng, các Sở GDĐT cần trang bị cho mỗi cơ sở giáo dục ít nhất một webcam (có microphone đi kèm tương tự như Logitech) và một điện thoại để bàn (có loa ngoài, có thể tăng giảm âm lượng, có nút tắt microphone, tương tự như Panasonic 2373). Tại phòng họp của Sở, cần trang bị một camera có khả năng PTZ quay ngang, quay dọc, phóng to nhỏ; màn hình plasma từ 50 inch trở lên và một thiết bị đàm thoại chuyên dụng (tham khảo thiết bị sound station của Polycom, Clear One).

7. Khai thác, sử dụng và dạy học bằng mã nguồn mở

Triển khai ngay việc khai thác, sử dụng mã nguồn mở trong công tác quản lý và giảng dạy. Cụ thể là:

Sử dụng bộ phần mềm văn phòng Open Office 3.0, có các mô đun (Writer soạn thảo văn bản, Calc bảng tính, Impress trình chiếu, Base quản trị cơ sở dữ liệu, Draw đồ hoạ) đáp ứng đầy đủ nhu cầu văn phòng và dạy tin học.

Sử dụng các hệ điều hành trên nền Linux như Ubuntu, Asianux desktop,… Sử dụng trình duyệt web Firefox và bộ gõ tiếng Việt unikey.

Các Sở GDĐT chỉ đạo các trường học đưa các phần mềm mã nguồn mở nói trên vào chương trình dạy môn tin học chính khoá và gài đặt vào các máy tính trong các trường học, kể cả các trường TCCN và trong cơ quan quản lý giáo dục.

Các Sở GDĐT và các dự án thuộc Bộ không mua bản quyền Microsoft Office vì Cục CNTT đã được giao làm đầu mối cấp phát bản quyền sử dụng theo hợp đồng từ Bộ Thông tin và Truyền thông.

8. Đẩy mạnh một cách hợp lý việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học ở từng cấp học

Các Sở GDĐT chỉ đạo và tổ chức hướng dẫn cho giáo viên các môn học triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học của mình. Cụ thể là: Giáo viên bộ môn dạy nhạc cần tự khai thác, trực tiếp sử dụng các phần mềm dạy nhạc phù hợp với nội dung và phương pháp của môn nhạc, tránh sử dụng giáo viên tin học soạn chương trình dạy nhạc theo hướng lập trình. Giáo viên môn văn có thể tích hợp dạy phương pháp trình bày văn bản. Tương tự như vậy với các môn hoạ, ngoại ngữ, toán, lịch sử,… Giáo viên cần tích cực tham gia giới thiệu và tham khảo các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các môn học trên website Bộ và trên Diễn đàn mạng giáo dục để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập.

Cần tránh nhầm lẫn khái niệm giáo án điện tử là các bài trình chiếu powerpoint. Mẫu giáo án đã được đưa lên mạng giáo dục để tham khảo.

9. Tiếp tục triển khai việc giảng dạy môn tin học trong các trường trung học phổ thông.

Đối với trường tiểu học, trung học cơ sở ở những nơi có điều kiện máy tính, giáo viên cần triển khai dạy ứng dụng CNTT theo cách tích hợp vào trong các môn học như đã hướng dẫn ở trên.

10. Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và e-Learning

Các Sở GDĐT chỉ đạo các trường tạo điều kiện và khuyến khích giáo viên tham gia các hoạt động:

- Soạn giáo án (lesson plan), bài trình chiếu và bài giảng điện tử.

- Tham gia xây dựng các nguồn tài nguyên giáo dục, học liệu điện tử, các thư viện điện tử để chia sẻ dùng chung qua Website Bộ.

- Tích cực áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học, phần mềm thí nghiệm ảo.

Các trường TCCN tạo điều kiện và khuyến khích giáo viên xây dựng giáo trình điện tử, bài giảng điện tử bằng công nghệ e-Learning để đưa lên mạng.

Tích cực triển khai soạn bài giảng điện tử bằng các phần mềm công cụ e-Learning. Hướng dẫn giáo viên chuyển các bản trình chiếu soạn bằng MS powerpoint sang bài giảng điện tử e-Learning, tuân thủ chuẩn quốc tế SCORM để chia sẻ dùng chung. Trước mắt có thể tham khảo dùng các công cụ soạn bài giảng điện tử như: Adobe Presenter, Adobe Captivate, Lecture Maker (của công ty Daulsoft, Hàn Quốc) là các phần mềm được tải về dùng thử, Microsoft LCDS (Learning Content Development System, được tải về miễn phí).

Khai thác sử dụng phần mềm quản trị hệ thống học điện tử e-Learning (LMS: Learning Management System) bằng mã nguồn mở Moodle.

Đồng thời bắt đầu triển khai hệ thống phần mềm TeachingMate để quản lý e-Learning do công ty Daulsoft, Hàn Quốc tài trợ.

Về tính hợp chuẩn: Không sử dụng các phần mềm soạn bài giảng điện tử không hợp chuẩn SCORM. Để tránh lãng phí và thống nhất, chỉ sử dụng các phần mềm áp dụng trong giáo dục đã được Cục CNTT kiểm định và xác nhận tính hợp chuẩn, đặc biệt chuẩn mã tiếng Việt unicode và chuẩn e-Learning.

Với các phần mềm hiệu quả, thiết thực, các Sở GDĐT tổng hợp nhu cầu gửi về Cục CNTT để đăng ký đàm phán mua tập trung với giá ưu đãi đặc biệt.

Bộ GDĐT (Cục CNTT) triển khai việc mua tập trung các thư viện bài giảng điện tử, các kho học liệu (hình ảnh, thí nghiệm ảo, các đoạn video,…) của các công ty trên thế giới để chia sẻ dùng chung.

Bộ GDĐT phát động phong trào thi đua và tổ chức cuộc thi “Giáo viên sáng tạo” với khẩu hiệu phấn đấu hằng năm “Mỗi giáo viên xây dựng một bài giảng điện tử”.

Các Sở GDĐT cần tổ chức các cuộc thi làm bài giảng điện tử và tổ chức cuộc thi online, có video giáo viên giảng bài kèm với các bản thuyết trình. Có thể khai thác sử dụng hệ thống giảng bài trực tuyến trên website Bộ tại http://hop.edu.net.vn.

Các Sở GDĐT chỉ đạo các Phòng GDĐT và các trường học hưởng ứng cuộc thi bằng việc tập huấn hướng dẫn, tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm, hội giảng trực tuyến, đưa lên website của trường, của Sở và mạng giáo dục; tham gia nộp các bài trình chiếu, bài giảng e-Learning về Sở trước ngày 15/4/2009. Sở GDĐT tổ chức đánh giá, xếp loại các bài giảng và có phần thưởng khuyến khích động viên cho giáo viên có các bài giảng có chất lượng cao. Sau đó nộp về Bộ GDĐT (qua Cục CNTT) trước ngày 30/4/2009 để tổ chức đánh giá, trao giải thưởng toàn quốc vào dịp tổng kết năm học.

Nghiên cứu triển khai chương trình công nghệ giáo dục của UNESCO.

11. Ứng dụng CNTT trong hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng cách làm phong phú và sinh động các giờ học, các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động khác nhằm xây dựng môi trường học tập hấp dẫn, thu hút học sinh đến trường và phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh như: tổ chức cho học sinh thu thập tài liệu, quay phim chụp ảnh các di tích lịch sử, các danh nhân thuộc địa phương để làm tư liệu lịch sử, góp phần cung cấp nội dung thông tin vào mạng giáo dục và website của cơ sở giáo dục; tổ chức Diễn đàn trên mạng để giáo viên và học sinh thảo luận bài học một cách tích cực, chủ động. Có thể tổ chức học sinh xây dựng các bài thuyết trình lịch sử, địa lý, sinh vật cảnh,… tùy theo điều kiện của từng địa phương.

12. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác điều hành và quản lý hành chính tại các Sở GDĐT và các trường học:

Thực hiện việc chuyển phát công văn, tài liệu qua mạng điện tử, kết nối thông tin và điều hành bằng văn bản điện tử giữa Sở và các trường, giữa Sở và Bộ.

Triển khai tin học hoá quản lý trong trường học.

Cục CNTT có trách nhiệm tổ chức tuyển chọn, thẩm định và trang bị miễn phí các phần mềm thiết yếu để sử dụng chung cho toàn ngành như phần mềm quản lý trường học (quản lý học tập của học sinh, quản lý giáo viên, hỗ trợ xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện, quản lý tài chính và cơ sở vật chất), phần mềm công cụ học điện tử e-Learning  và các phần mềm giáo dục khác.

Triển khai hệ thống thông tin quản lý giáo dục và thống kê giáo dục thông qua việc tích hợp cơ sở dữ liệu từ các cơ sở giáo dục đến các cấp quản lý giáo dục. Bộ GDĐT thống nhất quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lí giáo dục về một đầu mối là Cục CNTT để tránh chồng chéo gây lãng phí và đảm bảo sự phát triển bền vững của toàn hệ thống thông tin giáo dục.

Các Sở GDĐT chỉ đạo khuyến khích các trường học tổ chức thông báo miễn phí trên website của trường, của Sở và qua e-mail kết quả học tập và rèn luyện của học sinh cho phụ huynh học sinh có nhu cầu, ở những nơi có điều kiện. Không khuyến khích mở dịch vụ thông báo kết quả học tập và rèn luyện qua nhắn tin có thu tiền giá cao qua điện thoại di động và qua website.

Tiếp tục thực hiện việc xử lý, phân tích dữ liệu kết quả các kỳ thi năm 2008 và 2009 để phục vụ triển khai cuộc vận động “Hai không”. Bộ GDĐT sẽ gửi các Sở GDĐT kết quả phân tích số liệu các kỳ thi của từng địa phương.

Các Sở GDĐT chỉ đạo các trường THPT nghiên cứu các thông tin, dữ liệu về kết quả các kỳ thi để rút kinh nghiệm cho công tác quản lý của trường.

13. Công tác bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục

Các Sở GDĐT cần lên kế hoạch bồi dưỡng về CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Trong đó có:

- Yêu cầu chuẩn tối thiểu về kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT: các khái niệm cơ bản về CNTT; sử dụng các phần mềm văn phòng như soạn thảo văn bản, bảng tính điện tử, trình chiếu; sử dụng phần mềm phòng chống virus; khai thác và sử dụng Internet (khai thác thông tin từ danh mục các website cơ bản, biết tham gia diễn đàn, có kĩ năng tìm kiếm thông tin) và có địa chỉ e-mail riêng.

- Tổ chức hướng dẫn và tập huấn sử dụng phần mềm mã nguồn mở, đặc biệt là Open Office 3.0 và hệ điều hành trên nền Linux như Ubuntu, Asianux.

Yêu cầu cao về kỹ năng ứng dụng CNTT: Sử dụng công cụ tạo bài giảng điện tử e-Learning; khai thác và sử dụng các phần mềm dạy từng môn học chuyên biệt và các phần mềm thí nghiệm ảo; có thể tạo lập website đơn giản; sử dụng các phần mềm quản lý học sinh trong lớp học.

Trong công tác tuyển dụng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, triển khai áp dụng việc kiểm tra kiến thức và kĩ năng tối thiểu về CNTT bằng khả năng đáp ứng được yêu cầu công việc thực tế, không theo hình thức kiểm tra việc có chứng chỉ tin học ứng dụng ABC.

14. Tăng cường đầu tư hạ tầng cơ sở CNTT trong trường học và tại Sở GDĐT

Tăng cường đầu tư hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ cho công tác dạy tin học và ứng dụng CNTT.

Để phục vụ công tác quản lý giáo dục, mỗi trường ít nhất có hai máy tính PC, có máy in, webcam và một điện thoại đàm thoại. Ở những nơi có điều kiện, khuyến khích mỗi tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng riêng.

Để phục vụ công tác dạy môn Tin học, các trường THPT có tối thiểu một phòng 25 máy tính nối mạng, phấn đấu đạt chỉ tiêu tỉ lệ 10 học sinh/máy.

Khuyến khích đầu tư trang thiết bị CNTT cho các trường THCS và Tiểu học để ứng dụng CNTT theo hướng tích hợp trong các môn học.

Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng tối thiểu 2 máy tính và thiết bị ngoại vi cho các trường ở vùng khó khăn để giáo viên có điều kiện tiếp cận với CNTT, với Internet.

15. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về ứng dụng CNTT trong giáo dục. Các Sở GDĐT chỉ đạo các trường có điều kiện tham gia các chương trình, dự án hợp tác quốc tế cần triển khai thực hiện các dự án một cách thiết thực, hiệu quả và phù hợp.

16. Triển khai công tác tổng điều tra, khảo sát hiện trạng về ứng dụng CNTT trong các cơ quan quản lý các cấp, các cơ sở giáo dục và đào tạo trong toàn quốc để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch dài hạn theo chương trình của Chính phủ và của ngành. Cục CNTT xây dựng tiêu chí, biểu mẫu điều tra và phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ GDĐT, các Sở GDĐT để triển khai. Các Sở GDĐT chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường THPT triển khai thực hiện công tác tổng điều tra, khảo sát theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. 

II. CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Từ năm học 2008 – 2009, Bộ GDĐT chính thức đưa chỉ tiêu thi đua về ứng dụng CNTT trở thành một tiêu chí để đánh giá và biểu dương các đơn vị, cơ sở giáo dục và các cá nhân đã có đóng góp tích cực về ứng dụng CNTT trong giáo dục. Hằng năm, Bộ GDĐT tổ chức đánh giá, xếp hạng và khen thưởng các đơn vị, cơ sở giáo dục, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc ứng dụng CNTT.

Các Sở GDĐT có kế hoạch phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc  nhiệm vụ CNTT  năm học 2008 – 2009; chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua ứng dụng CNTT, động viên khen thưởng kịp thời nhằm tạo động lực phấn đấu thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ năm học 2008 – 2009.

Các Sở GDĐT chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định tại Kế hoạch thời gian năm học của Bộ GDĐT.

Trong công tác thi đua khen thưởng về CNTT năm học 2008 – 2009, Bộ GDĐT chú trọng đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ:

1. Kết quả tổ chức thực hiện việc phổ biến và quán triệt các văn bản pháp quy của Nhà nước về CNTT; công tác tổng điều tra, khảo sát về ứng dụng CNTT; việc xây dựng và hoạt động của đơn vị công tác chuyên trách CNTT.

2. Kết quả triển khai việc kết nối Internet; cấp địa chỉ e-mail cho cán bộ, giáo viên và học sinh; đánh giá xếp hạng website.

3. Kết quả ứng dụng CNTT trong dạy và học.

4. Kết quả ứng dụng CNTT trong quản lý giáo dục và công tác điều hành quản lý.

5. Kết quả tham gia cuộc thi “Giáo viên sáng tạo”; tham gia tạo nội dung thông tin cho các chuyên mục của Website Bộ và website của Sở, của Trường.

6. Chấp hành quy định về xây dựng kế hoạch, về chế độ thông tin, báo cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các Sở GDĐT xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các Phòng GDĐT, các trường THPT triển khai thực hiện nhiệm vụ CNTT; các trường trung cấp chuyên nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện các nhiệm vụ CNTT theo  Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT và theo hướng dẫn tại Công văn này.

Trong quá trình thực hiện, các Sở GDĐT cần phối hợp chặt chẽ với Cục CNTT trong công tác chỉ đạo và chuyển giao công nghệ. Nếu có vấn đề khó khăn, vướng mắc cần báo cáo  kịp thời về Bộ GDĐT (qua Cục CNTT) để nhận chỉ đạo giải quyết.

 


Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c)
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Website Bộ;
- Lưu: VT, Cục CNTT. 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Nhung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9772/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2008 – 2009 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.648
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155