Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 956/TTg-NC về việc triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 956/TTg-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 24/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 956/TTg-NC
V/v: triển khai KL của TW và NQ của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội.

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ;
- UBND thành phố Hà Nội;
- UBND các tỉnh: Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình.

 

Để kịp thời triển khai thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 28 tháng 01 năm 2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) và Nghị quyết số 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan (gọi tắt là Nghị quyết 15 của Quốc hội). Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

1. Các Bộ, ngành Trung ương, theo chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tây khẩn trương sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự các cơ quan chuyên môn của thành phố Hà Nội (mới) và chỉ đạo các cơ quan này để từ ngày 01 tháng 8 năm 2008 bắt tay vào thực hiện được ngay chức năng, nhiệm vụ được giao, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của thành phố Hà Nội (mới) năm 2008.

2. Các Bộ, ngành có bộ máy được tổ chức theo hệ thống ngành dọc như Quân đội, Công an, Ngân hàng, Tài chính (Thuế, Kho bạc) … phối hợp với Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Thành ủy Hà Nội (mới) khẩn trương sắp xếp, ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự các cơ quan cấp dưới và chỉ đạo các cơ quan này hoạt động có hiệu quả ngay từ ngày 01 tháng 8 năm 2008.

3. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình chỉ đạo thống kê, quản lý toàn bộ trụ sở, cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của hệ thống cơ quan chính quyền ở các địa phương hợp nhất, sáp nhập với thành phố Hà Nội để bàn giao tài sản, bố trí địa điểm và phương tiện làm việc cho các cơ quan chính quyền của thành phố Hà Nội (mới), và quản lý chặt chẽ không để xảy ra thất thoát, lãng phí, hư hỏng.

4. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình triển khai ngay Điều 2 Nghị quyết số 15 của Quốc hội về xem xét, quyết định tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổng thu ngân sách địa phương, tổng chi ngân sách địa phương, số bổ sung từ ngân sách Trung ương cho ngân sách địa phương và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7 năm 2008.

5. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình và các Bộ, ngành liên quan chủ động xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch ngân sách của thành phố Hà Nội (mới) cho thời gian còn lại của năm 2008 để trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội (mới) tại phiên họp đầu tiên.

6. Bộ Xây dựng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 260/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức thực hiện chủ trương mở rộng địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các tỉnh Hà Tây, Vĩnh Phúc, Hòa Bình tổ chức triển khai ngay nội dung văn bản này, kịp thời báo cáo tình hình và kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Chính trị;
- TT Ban Bí thư TW Đảng;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- TTg, các PTTg;
- Ban Tổ chức TW;
- Văn phòng TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, TCCV, PL, TKBT, TH;
- Lưu: VT, NC, (3b), TC

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 956/TTg-NC về việc triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.066

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9