Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7586/BGDĐT-KHTC năm 2013 rà soát số liệu và triển khai trên hệ thống TABMIS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7586/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Ngọc Vũ
Ngày ban hành: 17/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7586/BGDĐT-KHTC
V/v rà soát số liệu và triển khai trên hệ thống TABMIS

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các trường và đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện kế hoạch triển khai Dự án cái cách quản lý tài chính công đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 21/4/2003 và Công văn của Bộ Tài chính hướng dẫn và tổ chức triển khai đến các Bộ/ngành công tác phân bổ dự toán của các đơn vị trên hệ thống TABMIS. Để đảm bảo số liệu trên hệ thống TABMIS khớp đúng với số liệu dự toán đã giao của đơn vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các nội dung sau:

1. Về rà soát số liệu dự toán

Đề nghị các đơn vị kịp thời rà soát, đối chiếu với Kho bạc Nhà nước nơi mở tài khoản giao dịch, đảm bảo khớp đúng về số tiền; Loại, khoản; Mã CTMTQG (nếu có); tính chất nguồn kinh phí giữa số liệu trên hệ thống và các quyết định giao, điều chỉnh dự toán của đơn vị.

2. Về yêu cầu đối với các đơn vị dự toán cấp 2

Khi phân bổ/điều chỉnh dự toán cho các đơn vị cấp dưới, đề nghị gửi 02 bản chính quyết định giao dự toán kèm theo bảng tổng hợp phân bổ dự toán (theo từng quyết định giao dự toán của Bộ hoặc điều chỉnh của đơn vị) về Bộ Giáo dục và Đào tạo để kịp thời nhập dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách, đồng thời gửi qua địa chỉ mail: ttkthuy@moet.edu.vn;

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung trên, trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc gửi văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo (Vụ Kế hoạch - Tài chính) đồng thời gửi qua địa chỉ mail: ttkthuy@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Ngọc Vũ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7586/BGDĐT-KHTC năm 2013 rà soát số liệu và triển khai trên hệ thống TABMIS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.103
DMCA.com Protection Status

IP: 54.83.93.85