Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7475/BGDĐT-KHTC năm 2013 hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 7475/BGDĐT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển
Ngày ban hành: 14/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7475/BGDĐT-KHTC
V/v: Hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Để triển khai có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD-XMC), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn các địa phương thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC do Bộ GDĐT thiết kế để sử dụng thống nhất trong cả nước, nhằm đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống từ cấp cơ sở đến cấp Trung ương.

2. Yêu cầu:

- Các địa phương sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC của Bộ GDĐT để quản lý cơ sở dữ liệu của địa phương từ năm học 2013-2014.

- Việc kiểm tra, công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là tỉnh) thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản hiện hành.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức triển khai

- Sở GDĐT xây dựng kế hoạch triển khai Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC trên phạm vi địa bàn quản lý từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã.

- Báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ban chỉ đạo PCGD-XMC của tỉnh, đồng thời tham mưu việc tổ chức thực hiện trên địa bàn.

- Chỉ đạo các phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tổ chức triển khai sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC.

2. Nội dung công việc cụ thể

a) Tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC:

- Đối với 12 tỉnh thí điểm đã được tập huấn: Ban chỉ đạo PCGD-XMC của tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, cán bộ, giáo viên chuyên trách hoặc phụ trách PCGD-XMC cấp huyện, xã sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC.

- Đối với các tỉnh còn lại: Bộ GDĐT sẽ tổ chức tập huấn cho cán bộ cốt cán của các tỉnh trong tháng 10 năm 2013 (Quyết định số 3095/QĐ-BGDĐT ngày 16/8/2013 về việc "Bổ sung, nâng cấp phần mềm PCGD-XMC và triển khai đại trà trên toàn quốc"). Sau đó, Ban chỉ đạo PCGD-XMC của tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, cán bộ, giáo viên chuyên trách hoặc phụ trách PCGD-XMC cấp huyện, xã sử dụng Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC đảm bảo triển khai thống nhất trong toàn quốc từ năm học 2013-2014.

b) Tổ chức điều tra, thu thập xử lý số liệu:

- Số liệu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và số liệu xóa mù chữ được tính đến thời điểm 01 tháng 9 hằng năm. Riêng đối với phổ cập giáo dục mần non cho trẻ 5 tuổi một số chỉ tiêu về chất lượng giáo dục được tính đến 30 thang 5 hằng năm.

- Các đơn vị cơ sở tổ chức điều tra đối tượng PCGD-XMC theo mẫu phiếu mới, các thông tin trên phiếu điều tra cần ghi chép đầy đủ, chính xác, khớp với sổ hộ khẩu và thông tin tạm trú đã khai báo.

- Thành phần tổ công tác điều tra các hộ gia đình gồm có đại diện thành viên ban chỉ đạo, giáo viên chuyên trách hoặc phụ trách PCGD-XMC;

- Thời gian tổ chức điều tra cập nhật số liệu vào hệ thống hồ sơ PCGD-XMC: từ 02 tháng 9 đến 30 tháng 11 hằng năm.

c) Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện chương trình PCGD-XMC được cấp từ chương trình mục tiêu quốc gia, từ các nguồn kinh phí khác. Sở GDĐT tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ kinh phí theo kế hoạch.

d) Một số lưu ý đối với các tỉnh, thành phố chưa được tập huấn thí điểm Hệ thống thông tin PCGD-XMC: Nếu đã tổ chức triển khai điều tra số liệu PCGD-XMC thì kết quả điều tra sẽ được chuyển đổi tương ứng sang mẫu mới để nhập vào phần mềm, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống trên toàn quốc.

Bộ GDĐT đề nghị các Sở GDĐT triển khai theo hướng dẫn tại Công văn này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về nghiệp vụ PCGD-XMC phản ánh về các vụ bậc học; về kỹ thuật phần mềm phản ánh về Vụ Kế hoạch-Tài chính để phối hợp giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng: để báo cáo;
- Các Thứ trưởng: để phối hợp;
- Các vụ: KHTC, GDTrH, GDTH, GDMN, GDTX: để thực hiện;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7475/BGDĐT-KHTC năm 2013 hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.673
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127