Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6619/VPCP-KTN xin phép tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ của Chương trình viễn thông công ích do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6619/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6619/VPCP-KTN
V/v xin phép tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ của Chương trình viễn thông công ích

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 1239/BTTTT-KHTC ngày 28 tháng 4 năm 2011 về việc báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện Chương trình cung ứng dịch vụ VTCI giai đoạn 2006-2010 và xin phép tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình; ý kiến của các Bộ Tài chính (văn bản số 7654/BTC-TCNH ngày 10 tháng 6 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3217/BKHĐT-KCHTĐT ngày 23 tháng 5 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

1. Cho phép Bộ Thông tin và Truyền thông sử dụng nguồn kinh phí giai đoạn 2006-2010 tiếp tục thực hiện hỗ trợ kinh phí duy trì thuê bao điện thoại cố định cho cá nhân, hộ gia đình thuộc khu vực 3 và khu vực 2 vùng viễn thông công ích theo mức hỗ trợ của năm 2010 từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 cho đến khi Chương trình viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015 được phê duyệt.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng chính sách và định mức hỗ trợ cho các trạm BTS đảo Trường Sa và các đảo xa bờ cũng như mạng thông tin chuyên dùng phục vụ phòng chống thiên tai để thực hiện trong Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2011-2015.

3. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện các quy định về tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Quỹ Viễn thông công ích Việt Nam và các doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc thu nộp các khoản đóng góp và quản lý quỹ theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (5b) TrT.25

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6619/VPCP-KTN xin phép tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ của Chương trình viễn thông công ích do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.332

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123