Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 60/CNTT về việc đăng ký tự động vào nhóm email để nhận thông tin, văn bản qua email và website của Bộ do Cục Công nghệ thông tin ban hành

Số hiệu: 60/CNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Công nghệ thông tin Người ký: Quách Tuấn Ngọc
Ngày ban hành: 28/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 60/CNTT
V/v đăng ký tự động vào nhóm email để nhận thông tin, văn bản qua email và website của Bộ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi: Các Sở giáo dục và đào tạo

Để thực hiện Chỉ thị 34/2008/CT-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; và triển khai Năm học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Cục Công nghệ thông tin hướng dẫn một số việc như sau:

- Đăng ký hệ thống email cho các cơ sở giáo dục để nhận thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Khai thác thông tin trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1. Mục đích công việc:

a) Thiết lập hệ thống nhóm email, trong đó thành viên là các đơn vị quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục và cán bộ, giáo viên để nhận thông tin, thông báo, văn bản và tài liệu (không mật), giấy mời, phổ biến văn bản qui phạm pháp luật… từ Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi đến. Nhờ đó các cơ sở giáo dục có thông tin nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo đến nơi và tiết kiệm kinh phí, nhân lực khi chuyển bằng phong bì.

Việc đăng ký là tự động và chấp nhận mọi email có các tên miền khác nhau. Việc đăng ký này không hạn chế số lượng thành viên.

b) Qua hệ thống email, thiết lập diễn đàn trao đổi, thảo luận về một vấn đề nào đó theo hướng dẫn và đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hoặc theo đề nghị của các thành viên. Có thể góp ý dự thảo văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất qua nhóm email này. Nhờ đó sẽ tiến tới giảm bớt các cuộc họp truyền thống để thảo luận góp ý cho các dự thảo văn bản.

2. Thành phần pháp nhân tham gia:

- Các sở và phòng giáo dục và đào tạo (đơn vị quản lý giáo dục),

- Các trường THPT, THCS, tiểu học, mẫu giáo,

- Các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng,

- Các trường TCCN và các trường cao đẳng,

- Các cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên.

3. Thành viên tham gia:

- Các lãnh đạo (trưởng, phó) và cán bộ các phòng, ban của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo,

- Thành viên bắt buộc: Một cán bộ đầu mối của Văn phòng sở giáo dục và đào tạo theo dõi tiếp nhận thông tin của Bộ GD&ĐT cần triển khai ngay như Giấy mời họp, giấy triệu tập hội nghị, yêu cầu phúc đáp, báo cáo…

- Cán bộ, giáo viên có nguyện vọng nhận, tìm hiểu và biết thông tin về giáo dục từ Bộ Giáo dục và Đào tạo qua email.

4. Thủ tục đăng ký rất đơn giản:

Hãy tự gửi email với có nội dung bất kỳ, vào các hòm thư tương ứng với từng đối tượng:

 

Hòm thư gửi đăng ký

Đối tượng đăng ký là cán bộ lãnh đạo, cán bộ và giáo viên của

1

dangky-so@moet.edu.vn

Sở GD&ĐT

2

dangky-phong@moet.edu.vn

Phòng GD&ĐT

3

dangky-THPT@moet.edu.vn

Trường THPT

4

dangky-THCS@moet.edu.vn

Trường THCS

5

dangky-tieuhoc@moet.edu.vn

Trường tiểu học

6

dangky-maugiao@moet.edu.vn

Trường mẫu giáo

7

dangky-TTGDTX@moet.edu.vn

Trung tâm GDTX

8

dangky-TTHTCD@moet.edu.vn

Trung tâm HTCĐ

9

dangky-TTKTTH@moet.edu.vn

Trung tâm Kĩ thuật Tổng hợp và H/nghiệp

10

dangky-TCCN@moet.edu.vn

Trường TCCN

11

dangky-caodang@moet.edu.vn

Trường cao đẳng

Ngay sau đó hệ thống gửi trả lời lại có tên là Norply, nhấn nút Reply lại cho email này để khẳng định sự tham gia.

5. Cục CNTT cũng sẽ hỗ trợ các trường thiết lập hệ thống email theo tên miền riêng của sở và một số trường để cung cấp đến từng giáo viên và sinh viên của trường. Cục CNTT sẽ tiếp tục hướng dẫn chi tiết qua hệ thống nhóm email này.

Cục CNTT sẵn sàng cung cấp thêm cho các trường địa chỉ email @moet.edu.vn cho mỗi đơn vị và cá nhân. Xin liên hệ qua emai@moet.edu.vn.

Kề từ ngày 10.4.2009, các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (Văn phòng Bộ, Thanh tra, các Cục, Vụ …) sẽ bắt đầu gửi thông tin (không mật) cho tất cả các cơ sở giáo dục và cán bộ, giáo viên qua hệ thống email tương ứng với mỗi nhóm đối tượng nói trên.

Cục CNTT đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến nội dung thông báo này tới toàn thể các cơ sở giáo dục và đào tạo, cán bộ và giáo viên trong phạm vi quản lý của mình.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc và cần hướng dẫn thêm, xin liên hệ qua email với Cục Công nghệ thông tin CucCNTT@moet.edu.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c)
- Văn phòng Bộ, các Cục, Vụ, Thanh tra (để p/h thực hiện);
- Lưu VT

CỤC TRƯỞNG
Quách Tuấn Ngọc  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 60/CNTT về việc đăng ký tự động vào nhóm email để nhận thông tin, văn bản qua email và website của Bộ do Cục Công nghệ thông tin ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.915
DMCA.com Protection Status

IP: 54.196.208.187