Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5891/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 15/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

Số: 5891/VPCP-CN
V/v triển khai Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước của tỉnh Bình Phước

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. 

Văn phòng Chính phủ đã nhận được công văn số 508/VPUBND-TTTH ngày 04 tháng 10 năm 2007 kèm theo hồ sơ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc xin ý kiến triển khai Dự án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước của tỉnh Bình Phước.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận nguyên trạng bộ máy giúp việc Ban Điều hành đề án 112 Chính phủ cùng kết quả của Đề án 112 tại công văn số 5648/VPCP-CN ngày 5 tháng 10 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước biết và liên hệ với Bộ Thông tin và Truyền thông giải quyết công việc./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, CCHC, ĐP, TTTH, HC, TH;
Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b).T16

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP

Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5891/VPCP-CN ngày 15/10/2007 về việc triển khai Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước của tỉnh Bình Phước do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.323

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!