Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 48/BCY-CTSBMTT 2020 quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng

Số hiệu: 48/BCY-CTSBMTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Cơ yếu Chính phủ Người ký: Đặng Vũ Sơn
Ngày ban hành: 03/03/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 48/BCY-CTSBMTT
V/v triển khai một số nội dung về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tỉnh ủy/Thành ủy trực thuộc Trung ương;
- Các Ban đảng ở Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước.

Thực hiện các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số, trong thời gian qua, Ban Cơ yếu Chính phủ đã chủ động phối hợp các cơ quan Đảng, Nhà nước tích cực triển khai dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ phục vụ công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Việc triển khai, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ đã góp phần quan trọng đảm bảo an toàn các giao dịch điện tử, tạo môi trường làm việc hiện đại, tiết kiệm thời gian và chi phí; góp phần tích cực trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử. Để tiếp tục tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan Đảng, Nhà nước các cấp, Ban Cơ yếu Chính phủ trân trọng đề nghị Quý Cơ quan phối hợp triển khai một số nội dung sau:

1. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý tiến hành rà soát, khẩn trương đề nghị nhu cầu sử dụng chứng thư số gửi về Ban Cơ yếu Chính phủ theo yêu cầu tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp;

2. Ủy quyền cho đơn vị chuyên trách trực thuộc thực hiện nhiệm vụ quản lý, triển khai, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo Điều 12, Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

3. Căn cứ vào tình hình thực tế, sớm chỉ đạo đơn vị chuyên trách trực thuộc phối hợp với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ để phân cấp một số nội dung về dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý phối hợp chặt chẽ với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực phục vụ công tác đăng ký, quản lý dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên môi trường mạng. Hệ thống thông tin đăng ký, quản lý yêu cầu chứng thực được trriển khai tại địa chỉ https://ca.gov.vn; thông tin chi tiết hướng dẫn sử dụng được đăng tải tại địa chỉ https://ca.gov.vn/huong-dan. Riêng đối với các đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ quản lý, đề nghị phối hợp với Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ để đăng ký và cấp tài khoản sử dụng.

Trong quá trình triển khai, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị Quý Cơ quan liên hệ với Ban Cơ yếu Chính phủ để phối hợp giải quyết.

Thông tin liên hệ: Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ, số điện thoại: 0243.773.8668 (Nhánh 1), Email: ca@bcy.gov.vn. Hoặc, đồng chí Nguyễn Anh Tú, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật/Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin, số điện thoại: 0946688109, Email: natu@bcy.gov.vn.

Trên đây là hướng dẫn triển khai một số nội dung về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ.

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan Đảng, Nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (để b/c);
- Lưu: VT, CTSBMTT; PT136.

TRƯỞNG BAN
Đặng Vũ Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 48/BCY-CTSBMTT ngày 03/03/2020 về triển khai nội dung về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ do Ban Cơ yếu Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


563

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251