Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4680/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tải trọng xe và giám sát trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh trên quốc lộ 5 và quốc lộ 70 theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4680/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 27/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4680/VPCP-KTN
V/v đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tải trọng xe và giám sát trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh trên quốc lộ 5 và quốc lộ 70 theo hình thức Hợp đồng BOT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Quốc phòng.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 67/BGTVT-KHĐT ngày 04 tháng 01 năm 2012); ý kiến các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 1212/BKHĐT-GSTĐĐT ngày 02 tháng 3 năm 2012), Tài chính (công văn số 1835/BTC-ĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012), Quốc phòng (công văn số 236/BQP-KHĐT ngày 20 tháng 01 năm 2012) về việc đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tải trọng xe và giám sát trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh trên quốc lộ 5 và quốc lộ 70 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (Hợp đồng BOT), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tải trọng xe và giám sát trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh trên quốc lộ 5 và quốc lộ 70 theo hình thức Hợp đồng BOT. Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Bộ Công an thực hiện, xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, cơ chế quản lý và vận hành khai thác dự án.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an nghiên cứu đề xuất phương án hoàn vốn đầu tư cho Dự án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công an và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tập đoàn Hải Châu Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, NC, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), c. 23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4680/VPCP-KTN về đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tải trọng xe và giám sát trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh trên quốc lộ 5 và quốc lộ 70 theo hình thức Hợp đồng BOT do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.681
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219