Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 455/UBND-XDCB về tạm giao nhiệm vụ cho Sở Bưu chính Viễn thông Lào Cai thẩm định Thiết kế cơ sở dự án Bưu chính. Viễn thông, Công nghệ thông tin - Điện tử và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Số hiệu: 455/UBND-XDCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Phạm Văn Cường
Ngày ban hành: 05/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 455/UBND-XDCB
V/v tạm giao nhiệm vụ cho Sở Bưu chính Viễn thông Lào Cai thẩm định Thiết kế cơ sở các dự án Bưu chính. Viễn thông, Công nghệ thông tin - Điện tử và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Lào Cai, ngày 05 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Chủ đầu tư;
- Các đơn vị - Tư vấn thiết kế.

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thuộc Trung ương;

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại kết luận cuộc họp giao ban Thường trực UBND tỉnh Lào Cai ngày 29/02/2008, về việc tạm giao nhiệm vụ cho Sở Bưu chính, Viễn thông Lào Cai thẩm định Thiết kế cơ sở các dự án Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Điện tử và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Xét đề nghị của Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số 07/TT.SBCVT ngày 21/02/2008, về việc đề nghị giao cho Sở Bưu chính, Viễn thông Lào Cai thẩm định Thiết kế cơ sở các dự án Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Điện tử và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Trong khi chờ đợi Bộ Bưu chính Viễn thông trình Chính phủ Nghị định về quản lý đầu tư xây dựng các công trình Bưu chính, Viễn thông và công nghệ thông tin, theo chỉ đạo của Chính phủ; UBND tỉnh Lào Cai tạm giao cho Sở Bưu chính Viễn thông Lào Cai thẩm định Thiết kế cơ sở các dự án Bưu chính, Viễn thông, Công nghệ thông tin, Điện tử và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Căn cứ nhiệm vụ được giao yêu cầu Sở Bưu chính Viễn thông thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh kể từ ngày ký công văn này./.

 

 

Nơi nhận:
- Nh trên;
- TT. UBND tỉnh (BC)
- Lưu VT - XDCB.

TM. UBND TỈNH LÀO CAI
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 455/UBND-XDCB về tạm giao nhiệm vụ cho Sở Bưu chính Viễn thông Lào Cai thẩm định Thiết kế cơ sở dự án Bưu chính. Viễn thông, Công nghệ thông tin - Điện tử và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.071

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251