Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4126/VPCP-QHQT về việc Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Mô-dăm-bích về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4126/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 23/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 4126/VPCP-QHQT
V/v Ủy ban LCP Việt Nam - Mô-dăm-bích

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Ngoại giao.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 683/TTg-BNG-TACP-m ngày 13 tháng 6 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cử Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần làm Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Mô-dăm-bích về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ.Thư ký Phân ban là cán bộ cấp Vụ Văn phòng Chính phủ. Các thành phần khác do Chủ tịch Phân ban quyết định tùy theo yêu cầu của công việc mỗi khóa họp.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo chính thức cho phía Mô-dăm-bích về việc thành lập Phân ban Việt Nam của Ủy ban liên Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Vụ TCCB, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2). 

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4126/VPCP-QHQT về việc Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Mô-dăm-bích về hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học và công nghệ do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.728
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.228.78