Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4117/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thành Tài
Ngày ban hành: 12/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4117/UBND-VX
việc đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã, thị trấn; bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành TP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;
- Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của thành phố.

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1223/VPCP-TCCV ngày 26 tháng 02 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức thực hiện Đề án 30; Công văn số 121/CCTTHC ngày 06 tháng 7 năm 2009 của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ   về việc ban hành quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo như sau:

1. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của thành phố đăng tải công khai trên trang điện tử thành phố, bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn; bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thành phố để người dân và tổ chức có nhu cầu có thể truy cập được ngay sau hội nghị công bố của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của thành phố có trách nhiệm phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn cập nhật thường xuyên, kịp thời những thủ tục hành chính mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và loại bỏ những thủ tục hành chính đã hết hiệu lực ra khỏi bộ thủ tục hành chính chung để đăng tải công khai trên trang điện tử của thành phố phục vụ người dân và doanh nghiệp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tổ công tác chuyên trách TTCP;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND. TP;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận - huyện;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND. TP;
- VPUB: CPVP; các Phòng CV;
- Tổ Đề án 30: Tổ trưởng, Tổ phó và thành viên chuyên trách;
- Lưu:VT, (VX-Nh) H.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4117/UBND-VX ngày 12/08/2009 về việc đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã, thị trấn; bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.294

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!