Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 37/BTTTT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Lê Nam Thắng
Ngày ban hành: 07/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 37/BTTTT-VT
V/v quản lý thuê bao di động trả trước

Hà Nội, ngày 7 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp thông tin di động

Trên cơ sở báo cáo nhanh, các đề xuất và kiến nghị của doanh nghiệp thông tin di động về tình hình triển khai thực hiện quản lý thuê bao di động trả trước, đặc biệt là thời hạn chấm dứt hoạt động đối với thuê bao chưa đăng ký thông tin thuê bao và thuê bao đăng ký sử dụng hơn 03 số thuê bao quy định tại Thông tư 22/2009/TT-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

1/ Chấm dứt hoạt động với tất cả các thuê bao di động trả trước không đăng ký thông tin thuê bao theo quy định kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

2/ Gia hạn thời gian đăng ký lại, thay đổi thông tin thuê bao cho các thuê bao di động trả trước đăng ký hơn 03 số thuê bao thuộc cùng một mạng thông tin di động đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2010.

3/ Báo cáo kịp thời (trước ngày 10 tháng 01 năm 2010) bằng văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông:

a/ Tình hình quản lý thuê bao di động trả trước tính đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2009.

b/ Số liệu theo mẫu phụ lục đính kèm theo công văn số 3814/BTTTT-VT ban hành 25 tháng 11 năm 2009.

c/ Số liệu về số lượng các số thuê bao được thu hồi lại sau khi các thuê bao sử dụng trên 03 số thuê bao đăng ký lại thông tin và các thuê bao không đăng ký thông tin bị chấm dứt hoạt động.

d/ Các đề xuất, kiến nghị.

4/ Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định tại các văn bản hướng dẫn số 2546/BTTTT-VT ngày 14 tháng 8 năm 2009 và số 3814/BTTTT-VT ngày 25 tháng 11 năm 2009.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Sở TTTT;
- Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, Vụ VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Nam Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 37/BTTTT-VT ngày 07/01/2010 về quản lý thuê bao di động trả trước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.746

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!