Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3574/BGDĐT-VP về đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 3574/BGDĐT-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Quang Quý
Ngày ban hành: 22/06/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3574/BGDĐT-VP
V/v đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

- Giám đốc các đại học, học viện, viện;
- Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp;
- Giám đốc các sở giáo dục và đào tạo.

 

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử, ngày 31/12/2009, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 9138/QĐ-BGDĐT về việc “Quy định tạm thời về sử dụng văn bản điện tử để công bố văn bản quy phạm pháp luật và giao dịch văn bản hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Qua 6 tháng thực hiện, việc sử dụng văn bản điện tử để công bố văn bản quy phạm pháp luật và giao dịch văn bản hành chính giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và các đại học, học viện, viện, trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây được gọi chung là cơ sở đào tạo) và các sở giáo dục và đào tạo bước đầu đã phát huy hiệu quả, như: tiết kiệm được thời gian, chi phí in ấn và cước phí bưu điện, góp phần phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực giáo dục; chuyển tải nhanh chóng các nội dung chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của ngành đến cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Bộ.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện còn bộc lộ một số bất cập, như sau: một số cơ sở đào tạo, sở giáo dục và đào tạo chưa thường xuyên truy cập vào các Website của cơ quan Bộ để lấy văn bản; chưa thiết lập địa chỉ hộp thư điện tử (email) trong miền @moet.edu.vn; khi đã nhận được văn bản của cơ quan Bộ gửi đến qua mạng nhưng chưa triển khai ngay, vẫn còn thói quen chờ nhận được văn bản giấy (văn bản có dấu son) mới tổ chức thực hiện … Những bất cập này, phần nào đã gây ra khó khăn, cản trở trong việc triển khai Quy định nêu trên.

Để khắc phục những bất cập nêu trên nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng văn bản điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở đào tạo và các sở giáo dục và đào tạo triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Quy định tạm thời về sử dụng văn bản điện tử để công bố văn bản quy phạm pháp luật và giao dịch văn bản hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 9138/QĐ-BGDĐT ngày 31/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, khi đã được công bố trên các Website của cơ quan Bộ là văn bản phù hợp với pháp luật về giao dịch điện tử, có giá trị pháp lý tương đương như văn bản giấy. Hàng ngày, các cơ sở đào tạo và các sở giáo dục và đào tạo thường xuyên truy cập vào các trang thông tin điện tử của cơ quan Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ www.moet.gov.vn hoặc www.edu.net.vn và truy cập hộp thư điện tử của đơn vị để kịp thời cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ. Các hình thức sử dụng văn bản điện tử để công bố văn bản quy phạm pháp luật và giao dịch văn bản hành chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã được quy định cụ thể trong Quyết định số 9138/QĐ-BGDĐT .

3. Các cơ sở đào tạo chưa có địa chỉ email trong miền @moet.edu.vn cần liên hệ với Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn và thiết lập hộp thư điện tử trong miền @moet.edu.vn phục vụ giao dịch văn bản điện tử với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Giám đốc đại học, học viện, viện; Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Giám đốc sở giáo dục và đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo việc ứng dụng công nghệ thông tin vào xử lý công việc, tăng cường giao dịch và sử dụng văn bản điện tử, từng bước thay thế văn bản giấy trong công tác quản lý và điều hành công việc tại đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ;
- Lưu: VT, HC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quang Quý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3574/BGDĐT-VP về đẩy mạnh sử dụng văn bản điện tử do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.062
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33