Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3569/VPCP-KTN phối hợp xây dựng hạ tầng truyền dẫn cáp quang trên các tuyến đường ô tô cao tốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 3569/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 3569/VPCP-KTN
V/v phối hợp xây dựng hạ tầng truyền dẫn cáp quang trên các tuyến đường ô tô cao tốc.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Tập đoạn Bưu chính Viễn thông.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 2013/BGTVT-KHCN ngày 22 tháng 3 năm 2012 về việc chỉ định VNPT đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đường truyền cáp quang cho hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên các tuyến đường cao tốc; ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3731/BKHĐT-QLĐT ngày 07 tháng 5 năm 2012), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (văn bản số 2318/VNPT-ĐTPT ngày 17 tháng 5 năm 2012), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý chủ trương Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam xây dựng cơ sở hạ tầng truyền thông (hệ thống cáp quang và các phụ kiện, dịch vụ kèm theo) và sử dụng một phần phục vụ cho hệ thống giao thông thông minh (ITS) trên các tuyến đường ô tô cao tốc đang được Bộ Giao thông vận tải triển khai xây dựng tại Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải vận tải, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TT&TT;
- VPCP: TBCN, các PCN, các Vụ: TH, Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, KTN (5b) TrT (22)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3569/VPCP-KTN phối hợp xây dựng hạ tầng truyền dẫn cáp quang trên các tuyến đường ô tô cao tốc do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.777
DMCA.com Protection Status

IP: 18.234.236.14