Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 338/BTTTT-PTTH-TTĐT về việc Không áp dụng quy định cấp phép mạng viễn thông đối với mạng truyền hình cáp do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 338/BTTTT-PTTH-TTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành: 17/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 338/BTTTT-PTTH-TTĐT
V/v: Không áp dụng quy định cấp phép mạng viễn thông đối với mạng truyền hình cáp

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để đáp ứng nhu cầu thực tiễn và thống nhất việc áp dụng chính sách quản lý đối với hoạt động truyền hình cáp trên phạm vi toàn quốc, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến như sau:

Hoạt động truyền hình cáp là một loại hình hoạt động truyền hình trả tiền, được điều chỉnh bởi Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí, và được hướng dẫn cụ thể tại Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, cơ chế quản lý và cấp phép hoạt động truyền hình trả tiền - trong đó có hoạt động truyền hình cáp - được thực hiện như đối với một cơ quan báo chí.

Theo quy định này, Bộ Văn hóa – Thông tin trước đây và Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay đã thực hiện việc cấp phép, quản lý hoạt động truyền hình cáp như đối với các hoạt động trong lĩnh vực báo chí; không áp dụng các quy định cấp phép như đối với mạng viễn thông.

Mặt khác, theo Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông tại điều 45 quy định về các loại giấy phép viễn thông cũng không quy định loại hình giấy phép viễn thông cho việc thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ truyền hình cáp. Ngay tại văn bản quy định Tiêu chuẩn ngành TCN 68-254:2006 về Công trình ngoại vi viễn thông (Quy định kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định số 54/2006/QĐ-BBCVT ngày 25-12-2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông) cũng nêu rõ: Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với công trình cáp truyền hình.

Gần đây chức năng quản lý nhà nước về phát thanh, truyền hình nói chung, truyền hình cáp nói riêng đã được tập trung về Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm cả nội dung và kỹ thuật. Hiện nay Bộ đang chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương xây dựng bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để từng bước quản lý đồng bộ cả nội dung thông tin và hạ tầng kỹ thuật của mạng truyền hình cáp.

Xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý nhà nước đang trong quá trình hoàn thiện cơ chế chính sách đáp ứng yêu cầu quản lý, từ bối cảnh đặc thù của dịch vụ truyền hình cáp đã ra đời từ hàng chục năm nay theo quy định của pháp luật về báo chí và đang góp phần quan trọng trong việc phục vụ thông tin tuyên truyền và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân; trước mắt, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố không áp dụng quy định cấp phép thiết lập mạng viễn thông đối với hoạt động thiết lập mạng truyền hình cáp chỉ để cung cấp dịch vụ truyền hình; nếu mạng truyền hình cáp cung cấp thêm dịch vụ viễn thông sẽ phải tuân theo các quy định hiện hành về quản lý mạng viễn thông.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố;
- Vụ Viễn thông, Thanh tra Bộ (để phối hợp);
- Lưu VT, Cục PTTH&TTĐT (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 338/BTTTT-PTTH-TTĐT về việc Không áp dụng quy định cấp phép mạng viễn thông đối với mạng truyền hình cáp do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.170

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124