Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3295/BTTTT-VT về việc thông tin ủng hộ Tổng đài thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 3295/BTTTT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Đỗ Quý Doãn
Ngày ban hành: 15/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3295/BTTTT-VT
V/v thông tin ủng hộ Tổng đài thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các đài truyền hình TW và địa phương;
- Các cơ quan báo điện tử và trang thông tin điện tử;
- Các doanh nghiệp trò chơi trực tuyến và nội dung số.

 

Bão số 9 (tên quốc tế là Ketsana) đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên cùng với nước lũ lên cao đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản của nhân dân. Hàng trăm ngàn người lâm vào cảnh khó khăn cần sự giúp đỡ của đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Ngày 10 tháng 10 năm 2009, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc vận động toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 9, Ban Thường trực Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai Tháng nhắn tin ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão số 9 qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia.

Thời gian triển khai: Từ 10 tháng 10 năm 2009 đến ngày 10 tháng 11 năm 2009.

Để người dân cả nước biết và tự nguyện đóng góp tiền ủng hộ đồng bào bị bão lụt thông qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí và các doanh nghiệp trò chơi trực tuyến thực hiện công việc sau:

1. Các đài truyền hình thực hiện việc chạy chữ thông điệp “Mặt trận Tổ quốc VN, Bộ Thông tin và Truyền thông phát động ủng hộ đồng bào bị lụt bão qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia - Hãy soạn tin: UH <Lời chia sẻ> gửi tới 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 để quyên góp số tiền từ 2.000đ - 18.000đ”; thời gian chạy chữ từ ngày 10 tháng 10 năm 2009 hết 10 tháng 11 năm 2009; tần suất tối thiểu cách nhau 2h/lần.

2. Các báo điện tử và trang thông tin điện tử thực hiện việc đặt banner với thông điệp “Nhắn tin ủng hộ đồng bào bị lụt bão qua Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400”; banner được đặt trên vị trí chính của trang chủ, thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2009 đến hết 10 tháng 11 năm 2009, banner link tới địa chỉ http://1400.vn .

3. Các công ty kinh doanh trò chơi trực tuyến đưa lên các website thông tin chính thức của các trò chơi banner với thông điệp “Nhắn tin ủng hộ đồng bào bị lụt bão qua Cổng thông tin nhân đạo Quốc gia 1400”; banner được đặt trên vị trí chính của trang chủ, thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2009 đến hết 10 tháng 11 năm 2009, banner link tới địa chỉ http://1400.vn . Trong các trò chơi trực tuyến do công ty phát hành tại Việt Nam, thực hiên việc gửi thông điệp in-game ““Mặt trận Tổ quốc VN, Bộ Thông tin - Truyền thông phát động ủng hộ đồng bào bị lụt bão qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia - Hãy soạn tin: UH <Lời chia sẻ> gửi tới 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409 để quyên góp số tiền từ 2.000đ - 18.000đ”; thời gian thông tin từ ngày 10 tháng 10 hết 10 tháng 11 năm 2009; tần suất tối thiểu cách nhau 2h/lần.

Số tiền quyên góp, ủng hộ của người dân qua nhắn tin đến các đầu số của Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia sẽ được chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để chuyển trực tiếp đến địa chỉ cần cứu trợ theo quy định.

Đây là công tác nhân đạo phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách” của người Việt Nam nhằm giúp đỡ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên sớm khắc phục ảnh hưởng thiên tai, Bộ Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được sự hưởng ứng tích cực của các cơ quan báo chí cho chiến dịch thông tin này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- BT Lê Doãn Hợp (để b/c);
- Cục Báo chí;
- Cục QL PTTH&TTĐT;
- Lưu VT, VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Quý Doãn

 

BỘ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG
VỤ VIỄN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số:       /TTr-VT

Hà Nội, ngày      tháng 10 năm 2008

 

TỜ TRÌNH

Về việc triển khai tháng nhắn tin ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên qua Cổng thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400

Kính trình:

- Thứ trưởng Thường trực Lê Nam Thắng
- Thứ trưởng Đỗ Quý Doãn

 


Ý kiến chỉ đạo, phê duyệt của Lãnh đạo Bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Nội dung trình:

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc vận động toàn dân ủng hộ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên khắc phục hậu quả thiên tai do bão số 9, để triển khai thành công tháng nhắn tin ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 9 gây ra tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, trên cơ sở kiến nghị của Tổng Công ty Truyền thông Đa phương tiện (VTC), Vụ Viễn thông đã dự thảo văn bản các cơ quan thông tin và truyền thông phối hợp cùng VTC tổ chức triển khai tháng nhắn tin qua cổng thông tin 1400.

Vụ Viễn thông kính trình Lãnh đạo Bộ duyệt ký văn bản./.

 

 

KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Trụ

 

--------------------------------------------------

Chuyên viên soạn thảo tờ trình: Nguyễn Tiến Sơn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3295/BTTTT-VT ngày 15/10/2009 về việc thông tin ủng hộ Tổng đài thông tin điện tử nhân đạo Quốc gia 1400 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.576

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.203.87
server250