Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2984/BTTTT-CVT áp dụng Thông tư 14/2011/TT-BTTTT và 20/2011/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Số hiệu: 2984/BTTTT-CVT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Nguyễn Thành Hưng
Ngày ban hành: 30/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2984/BTTTT-CVT
V/v áp dụng Thông tư 14/2011/TT-BTTTT và Thông tư 20/2011/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Thực hiện trách nhiệm thi hành các nội dung quy định trong Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Luật Thương mại và các Nghị định hướng dẫn; thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, thời gian qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản sau:

- Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT ngày 07 tháng 6 năm 2011 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ đối với hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thông tư số 20/2011/TT-BTTTT ngày 01 tháng 7 năm 2011 Quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông (Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2).

Nhằm thống nhất trong việc áp dụng thực hiện 02 Thông tư nêu trên, Bộ Thông tin và Truyền thông làm rõ thêm một số nội dung sau:

1. Thông tư số 14/2011/TT-BTTTT .

a) Tại Điều 9 của Thông tư có quy định: “Những thiết bị không đáp ứng các yêu cầu trên, được nhập khẩu phục vụ cho các mục đích đặc biệt thì thực hiện theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể của Bộ Thông tin và Truyền thông”

- Nhóm hàng (thiết bị) sau đây được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp vào nhóm nhập khẩu sử dụng cho mục đích đặc biệt, không cần có giấy phép nhập khẩu:

+ Điện thoại di động, máy tính xách tay các loại là hàng hóa kèm theo hành lý xách tay, ký gửi cùng chuyến hoặc không cùng chuyến của người nhập cảnh hoặc được nhập khẩu theo đường bưu chính, dịch vụ chuyển phát quốc tế để phục vụ cho mục đích cá nhân;

+ Điện thoại di động tạm nhập, tái xuất; điện thoại di động nhập khẩu làm phương tiện, công cụ phục vụ hoạt động nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm để sản xuất sản phẩm, sản xuất phần mềm; nhập khẩu để phục vụ mục đích bảo hành, sửa chữa, thay thế.

- Đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ các mục đích đặc biệt khác, Bộ Thông tin và Truyền thông có ý kiến bằng văn bản trong từng trường hợp cụ thể.

b) Đối với Danh mục thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện cần có giấy phép nhập khẩu (Danh mục) quy định tại Phụ lục II của Thông tư, nguyên tắc áp dụng như sau:

- Khi áp dụng Danh mục được căn cứ theo cả Mã số HS và Mô tả hàng hóa thì hai trường hợp dưới đây đều không thuộc đối tượng điều chỉnh của Danh mục:

i) Hàng hóa chỉ có Mã số HS trùng với Mã số HS quy định trong Danh mục trong khi Mô tả hàng hóa không trùng với Mô tả hàng hóa trong Danh mục.

ii) Hàng hóa có Mã số HS không trùng với Mã số HS quy định trong Danh mục trong khi Mô tả hàng hóa trùng với Mô tả hàng hóa trong Danh mục.

- Trường hợp hàng hóa có Mã số HS và Mô tả hàng hóa được quy định trong Danh mục; nhưng không có chức năng phát, thu - phát sóng vô tuyến điện thì không thuộc đối tượng điều chỉnh của Danh mục.

Cụ thể: Nhóm hàng hóa có mã số HS 8517 62 21 00; 8517 62 51 00 và 8517 69 90 00: Chỉ áp dụng đối với hàng hóa có tính năng phát sóng vô tuyến điện hoặc có tính năng hỗ trợ truy nhập vô tuyến với công suất từ 60 mW trở lên.

2. Thông tư số 20/2011/TT-BTTTT

Điều 34 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định: Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật tương ứng liên quan đến quá trình sản xuất (khoản 2, điều 34); Hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 phải được kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu (khoản 4, điều 34).

Hiện tại, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quy định về quy trình, thủ tục chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo Thông tư số 06/2009/TT-BTTTT ngày 24/3/2009; Bộ Thông tin và Truyền thông chưa quy định chi tiết trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc phạm vi được phân công quản lý. Vì vậy hàng hóa nhập khẩu thuộc nhóm 2 quy định tại Thông tư 20/2011/TT-BTTTT ngày 01/7/2011 phải được chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy theo quy định; chưa phải kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.

Để đảm bảo tính đồng bộ và minh bạch và tạo thuận lợi cho người nhập khẩu, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Quý Tổng cục hướng dẫn tới các Cục, Chi cục Hải quan các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Tổng cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để biết);
- Lưu: VT, KHCN, CVT. (5)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2984/BTTTT-CVT áp dụng Thông tư 14/2011/TT-BTTTT và 20/2011/TT-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.178

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174