Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2745/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2745/LĐTBXH-TL

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Bộ Bưu chính viễn thông

 

Trả lời công văn số 3099/BBCVT-TCCB ngày 26/7/2005 của Bộ Bưu chính viễn thông về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Hiện nay, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn và ban hành tiêu chuẩn xếp hạng công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ. Vì vậy, trước mắt đề nghị Bộ Bưu chính viễn thông chỉ đạo Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tạm thời giữ nguyên hệ số lương, phụ cấp đối với các viên chức quản lý Quỹ. Sau khi Liên Bộ ban hành tiêu chuẩn sẽ xem xét, vận dụng xếp hạng làm cơ sở để xếp lương đối với các viên chức quản lý Quỹ cho phù hợp.

2/ Để tạo Điều kiện cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam trong thời gian mới hoạt động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thống nhất với đề nghị của Bộ Bưu chính viễn thông tạm thời xác định quỹ tiền lương năm 2005 cũa Quỹ trên cơ sở hệ số lương, phụ cấp bình quân, số lao động định biên (do Bộ Bưu chính viễn thông quyết định căn cứ vào tình hình hoạt động của Quỹ) và hệ số Điều chỉnh tăng thêm 2 lần so với mức lương tối thiểu chung. Khi áp dụng hệ số Điều chỉnh tăng thêm tiền lương tối thiểu phải bảo đảm các Điều kiện:

-Không làm tăng thêm chi phí quản lý quy định tại Quy chế tài chính của Quỹ.

-Bảo đảm hiệu quả hoạt động của Quỹ về thực hiện tổng mức vốn huy động theo quy định, thực hiện kế hoạch hàng năm về hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông đúng đối tượng và an toàn về vốn.

Năm 2006, căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Bộ Bưu chính viễn thông hướng dẫn thực hiện xếp lương viên chức quản lý và xác định đơn giá tiền lương, quỹ tiền lương, phụ cấp của thành viên Hội đồng quản lý, Giám đốc Quỹ theo quy định tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP, số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Đề nghị Bộ Bưu chính viễn thông chỉ đạo, hướng dẫn Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thực hiện theo quy định của Nhà nước.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
-Bộ Tài chính;
-Lưu VP, Vụ TLTC (3).

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2745/LĐTBXH-TL ngày 23/08/2005 về việc ghi tại trích yếu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!